14 er svaret

Over to læserbreve op til påske udpensler de lokale erfarne folke-socialister, Hans Okholm og Jørn Rye, hvad en kommuneplan er for en størrelse. Det gør de i anledning af, at jeg i Midtjyllands Avis udtrykte en bekymring for, hvordan vi for tiden i Silkeborg Kommune administrerer samme kommuneplan.

De to herrer kunne dog have sparet verden for meget blæk, for de fleste læsere af avisen ved godt et og andet om kommuneplaner.

Kommuneplanen er der intet galt i at afvige fra med gode begrundelser. Men når begrundelserne er dårlige, eller slet ikke er der, er det noget andet. I lokalplaner, hvor det er tilfældet, er det helt på sin plads, at gøre obs på det.

Som Enhedslisten har gjort i årevis, som naboer til efterhånden en del lokalplaner har gjort de seneste måneder og som nu også den nye forening Skøn på Silkeborg gør med stigende styrke.

Socialistisk Folkeparti mente i øvrigt det samme så sent i seneste valgkamp, hvor det i denne avis stod om den velkendte sag fra Sejs-Svejbæk:

“Men efter min og manges opfattelse er der en moralsk forpligtigelse over for lokalområdet til, at den juridiske planlægning forholder sig til det aftalte, i al væsentlighed. Ellers bliver høringer om kommuneplaner og strukturplanen jo ligegyldige”

Jeg går ud fra, at den SF-politik også gælder andre steder i kommunen?

Jørn Rye Rasmussen spurgte i sit læserbrev til et klart svar på, hvor mange lokalplaner i uoverensstemmelse med kommuneplanen, som Enhedslisten i 2018 har stemt for, at sende i høring.

Svaret er 14 ud af 18.

En af de fire lokalplaner, vi ikke var med til at sende i høring, var den med, at udlægge et areal til boliger, som i kommuneplanen er udlagt til rekreativt område i det meget tæt bebyggede Lysbro.

En anden af de fire var den fra Sejs-Svejbæk, hvor Plan- og Vejudvalget i hele processen fremstillede det som om, at de havde forhandlet bygherren ned på et minimalt antal boliger. Selvom det var samme udvalg bekendt, at bygherren havde foreslået færre boliger end det antal, det endte med.

I begge de lokalplaner havde vi i Ø da håbet med, at SF var med os i, at det skulle være anderledes til det bedre for lokalsamfundet, særligt set i lyset af citatet fra valgkampen.

Men sådan skulle det ikke være.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten