30 milliarder kunne bruges bedre

Enhedslisten har fra starten været imod at investere et gigantisk beløb i nye kampfly

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat

Bag lukkede døre lægges der for tiden planer om danmarkshistoriens største offentlige indkøb. Den brede kreds af partier, fra DF til SF, der står bag forsvarsforliget om indkøb af nye kampfly til 30 milliarder, har drøftelser i gang for at få den afsluttende etape af indkøbet på plads. Hvor langt partierne er i processen er uklart, og vil formentlig forblive uklart på denne side af et folketingsvalg.

Der er nemlig en påfaldende tavshed om flyhandlen. Man skulle ellers mene, det var rimeligt, at skattebetalerne, der skal finansiere den kæmpestore investering, fik indsigt i de overvejelser forligspartierne gør sig. Hvad det er for militære hensyn, der nødvendiggør indkøbet af nye kampfly. Om det har nogen betydning for Danmarks forsvar, eller det først og fremmest drejer sig om at fortsætte en aktivistisk udenrigspolitik, hvor Danmark kan være i front, når der skal bidrages til bombetogter mod mål i skiftende konfliktområder langt fra de danske grænser.

Forligskredsens favoritfly, Joint Strike Fighter (F-35), er blevet stadig dyrere i løbet af den langstrakte købsproces og har nu passeret en pris på 1 milliard kroner. I stykpris for anskaffelsen ef et enkelt fly. Dertil kommer udgifter til drift og vedligeholdelse af flyene, der samlet set vurderes at beløbe sig til omkring 100 milliarder kroner over flyenes levetid. Et beløb der formentlig kan blive væsentligt større i betragtning af de mange fejl, der hidtil har præget udviklingen af det nye kampfly. En flyvende IC4-skandale kan være på vej og det i en prisklasse, der hurtigt vil kunne give skandalen på skinner baghjul.

Enhedslisten har fra starten været imod at investere et gigantisk beløb i nye kampfly, og vores modstand er ikke blevet mindre, som processen er skredet frem. Det er umuligt at få øje på nogen rimelig begrundelse for at anvende 30 milliarder på indkøbet og et efterfølgende endnu større beløb på drift og vedligeholdelse af flyene. Endnu mere grotesk forekommer det, når det sættes i forhold til den spareiver, der er blevet udvist, når det gælder dagpenge og kontanthjælp eller udgifterne til ældrepleje, folkeskole og dagtilbud.

Så drop dog de kampfly og investér i stedet pengene i vores fælles velfærd.