Det sete afhænger af øjnene, der ser!

Ovenstående overskrift på en artikel i dagens udgave af Midtjyllands Avis fik mig til at spærre øjnene op og spekulere på om udvalgsformanden Gitte Willumsen (V) og jeg havde været til samme møde. Artiklen har fået mig til at sende nedenstående til avisen

Ældreudvalget lytter til de ansatte

Det sete afhænger af øjnene, der ser! Sådan kunne man passende beskrive MJA’s udlægning af Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning om besparelser.

Sundheds- og Ældreudvalget havde ekstraordinært møde i tirsdags for at træffe endelig beslutning om de besparelsesforslag, der havde været i høring. Jesper Rosenqvist omtalte mødet og dets beslutninger under overskriften “Ældreudvalget står fast på besparelser”. Skulle jeg have lavet en overskrift til artiklen, havde den set sådan her ud: “Ældreudvalget lytter til de ansatte”.

Der var indsendt mange høringssvar til udvalget og især på to områder var det markant: forslaget om at nedlægge funktionen som gruppesygeplejerske og forslaget om næsten at halvere mestringsteamet. De mange meget velbegrundede høringssvar fik mig til at afvise at gennemføre disse forslag, og det endte der med at være opbakning til fra hele udvalget. I stedet valgte vi at analysere områderne nærmere samtidig med der bliver set på styringsmodellen for hjemmesygeplejen. Inden længe er der en gruppe sygeplejersker, der har færdiggjort en nye efteruddannelse i ‘borgernær sygepleje’, disse sygeplejerskers nye viden og ekspertise, skal vi finde ud af at udnytte optimalt, og hvad deres funktioner skal være indgår også i analysen. I forlængelse af Budgetseminaret har udvalget igangsat en generel analyse af hele området for at få mere præcis viden om, hvad der forårsager de voldsomme udgiftstigninger. Summa summarum har udvalget således valgt ikke at træffe nogle hovsabeslutninger på et tyndt grundlag alene med fokus på økonomien her og nu, men i stedet valgt at grave sig dybere ned i forholdene for senere at kunne træffe nogle holdbare og kloge beslutninger. Jeg tror at analyserne vil føre til, at der kommer til at ske nogle ændringer, hvilke har jeg ingen idé om, og om det giver en besparelse på en, syv eller ti mio. – eller måske slet ingen, ved jeg heller ikke, men “sigtet med analyser er at sikre, at organisationen driftes mest muligt optimalt.” Ordlyden i citationstegn er hentet direkte fra beslutningen. Der var desuden utvetydig opbakning fra administrationen til min opfordring om at involvere de ansatte på områderne mest muligt i arbejdet med analyserne, så vi sikrer at alle parter kan anerkende de analyseresultater, der kommer til at foreligge.

Lene Fruelund
Medlem af byrådet for Enhedslisten