Åben sundhedskonference – Alle er velkommen!

Det sammenhængende sundhedsvæsen
Hvad mener vi?
Åben sundhedskonference
Lørdag den 28. marts 2020
i Bogcafeen, Smedegade 17, Horsens

Sundhedskonference har som mål at sætte gang i en debat om og skitsere nogle pejlemærker og indsatsområder for fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen.
Hvilke sundhedspolitiske tiltag kunne rejses op til det kommende regions- og kommunalvalg 2021?
Arr. Enhedslisten, Region Midtjylland i samarbejde med Enhedslistens sundhedspolitiske udvalg.


Det sammenhængende sundhedsvæsen
Program formiddag
10 – 11
Fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen
og en vurdering af udspil til sundhedsreform fra Kommunernes
Landsforening og Danske Regioner
Oplæg ved Peder Hvelplund, MF Enhedslisten

11.00 -11.30
Fremtidens styring af medicinproduktion og medicinpriser
– hvordan?
Indledning ved Lars Mogensen, Regionsrådsmedlem samt
bestyrelsesmedlem Amgros

11.40 – 13.00
Workshops:
a) Fremtidens sundhedshuse – mange tilbud under et tag!
Udfordringer og muligheder – forebyggelse, behandling, pleje og
rehabilitering, støtte ved psykisk sårbarhed.
Indledning ved Leif Gjørtz, byrådsmedlem og lokalformand for
Sind samt Else Kayser, regionsrådsmedlem
b) Det centraliserede sundhedsvæsen – hvad er prisen for den
forbedrede behandlingskvalitet?
Kan hospitalerne bidrage bedre til det nære sundhedsvæsen?
Er praksissektoren den eneste løsning eller kan løsningen være
regionale almen medicin?
Indledning ved Kristjar Skejaa, tdl. cheflæge, Skejby og leder af
Institut for Klinisk Medicin
c) Fremtidens forebyggelse og sundhedsfremme.
Værdierne i forebyggelsesarbejdet – forebyggelse som kollektiv
projekt sammenholdt med sundhedsfremme som individuelt
ansvar.
Hvad er de store udfordringer i forhold til fremtidens
arbejdsmarked med afsæt i den vedvarende ulighed i sundhed?
Indledning ved Uffe Juul Jensen, professor samt Johan Hviid
Andersen, professor og overlæge arbejdsmedicinsk klinik,
Region Hospital Vest.

Åben sundhedskonference, Enhedslisten
Program eftermiddag

13.00 – 13.45
Frokost

13.45 – 14.15
Fremtidens pejlemærker vedr. sundhedshuse, det centraliserede
og nære sundhedsvæsen samt forebyggelse og sundhedsfremme.
5 prioriterede pejlemærker fra hver af de 3 workshop.

14.15 – 14.45
Det Røde Kor fra Aarhus synger viser om det sunde liv.

14.45 – 15.00
Kaffe og frugt

1500 – 15.50
Salonsamtale mellem Andreas Roepstorff og Leif Gjørtz
om kultur og idræts betydning for sundhed
 Kultur og sundhed
– hvad viser forskningen om samspillet mellem kultur og
sundhed ved Andreas Roepstorff, professor ved Århus
Universitet, Institut for Kultur og samfund.
 Byudvikling,
hvor idrættens og kulturens betydning indtænkes i forhold til
sundhedsfremme og forebyggelse.

15.50 – 16.00
Afslutning

Tilmelding til:
Elsekayser@gmail.com
senest mandag d. 23. marts 2020
Det sammenhængende sundhedsvæsen
Åben sundhedskonference
Lørdag den 28. marts 2020
i Bogcafeen, Smedegade 17, Horsens

Arr. Enhedslisten, Region Midtjylland i samarbejde med
Enhedslistens sundhedspolitiske udvalg