Afstemning om frigivelse af penge til Nordskovvej…

Der er et flertal i byrådet, der for lang tid siden har truffet beslutning om anlæggelse af Nordskovvej, den beslutning kan ikke omgøres ved en folkeafstemning. Det giver den nye lov overhovedet ikke mulighed for. Vi kan alene foreslå en afstemning om frigivelse eller ej af pengene til at påbegynde anlæggelsen nu. Der er, som Kuno Danielsen DF også påpeger i torsdags avisen, flere presserende anlægsopgaver indenfor Plan- og Vej udvalgets område. DF nævner Viborgvej, problemerne med trafikafviklingen ved centret ved Nørrevænget er et andet problem, en cykelsti fra Grauballe til Dybkærskolen er også en presserende opgave, omend en af de mindre. Men der er også andre anlægsopgaver: Nye daginstitutioner til de mange tilflyttende børn og en ny skole i Gødvad og flere andre (for ikke at nævne Svømmecenter). Der er rigeligt at bruge anlægskroner på, MEN det er begrænset hvor mange penge kommunen rent faktisk må bruge på anlæg, hvis vi vil overholde de aftaler, KL har indgået med finansministeren, og det plejer flertallet i byrådet at lægge stor vægt på. Med andre ord handler det om at vælge sine anlægsprojekter med omhu, for der er ikke plads og penge til det hele.

En folkeafstemning kan alene udskyde frigivelse af midler til anlæg af Nordskovvej til efter næste kommunalvalg. Hvis afstemningen vedtages i byrådet, og der er et flertal blandt de stemmeafgivende borgere for ikke at bruge de mange millioner nu på Nordskovvej, kan byrådet fremrykke nogle af de andre vigtig anlægsopgaver. Det vil så være op til det næste byråd at træffe beslutning om midler til anlæggelse af vejen.

På lederplads kalder Helmer N. Jakobsen det ‘Demokrati for et syns skyld’ og anfører at borgerne ved de seneste to valg til byrådet bare kunne have valgt nogle andre politikere, hvis de ikke ønskede anlæggelse af Nordskovvej. Det er teoretisk rigtigt, men alligevel noget forfærdeligt vrøvl. Når borgerne stemmer til et kommunalvalg eller Folketingsvalg er det de færreste der alene har en enkelt meget specifik sag, der afgør, hvor krydset sættes. Til kommunalvalget handler det f.eks. i høj grad om indstillingen til de kommunale velfærdsområder.

Den nye lov, som vi som de første i landet vil forsøge at bringe i anvendelse, er ikke eksemplarisk efter Enhedslistens opfattelse, men den er trods alt vedtaget at samtlige partier i Folketinget minus Radikale Venstre. Der er altså bred politisk dækning for, at byrådene skal have denne mulighed for at spørge borgerne i konkrete sager. Det tør vi godt gøre i Enhedslisten, også selvom en afstemning ikke falder ud til fordel for vores synspunkt. Vist er vi som politikere valgt til at træffe beslutninger, men vi har som byråd også ambitioner om at fremme nærdemokrati, og det fordrer, at vi tør involvere borgerne og også giver dem reelle muligheder for at være medbestemmende mellem valgene.

Med venlig hilsen

Peter Sig Kristensen & Lene Fruelund

Byrådsmedlemmer for Enhedslisten