Alle undtagen Enhedslisten

I år blev vi ikke engang inviteret til budgetforhandlingerne …

Lene Fruelund og Jørgen Madsen
Udtalelse fra Enhedslistens byrådsgruppe – Lene Fruelund og Jørgen Madsen


Borgmesteren påstår, at budgetforhandlingerne i år er foregået på fuldstændig samme måde som de foregående år. Det har vi svært ved at genkende. Det er i hvert fald første år, Enhedslisten ikke er inviteret med til forhandlingerne. Det er vist heller ikke sket før, at borgmesteren under førstebehandlingen af budgettet proklamerer, at han har et nyt forslag liggende i skuffen, men at byrådet først må få det efter mødet.

Det er jo ingen skam at blive væk, når man ikke er inviteret. Så vi har hverken lod eller del i budget 2017. Vi vil så ikke spilde vores egen eller økonomistabens tid med at stille ændringsforslag til budgettet. Forligsparterne har som sædvanligt lovet at stemme eventuelle ændringsforslag ned.

Balancen ligger i kommunekassen

De påstår, at de har lavet et ansvarligt budget i balance, men det er jo også let nok, når de ekstra udgifter findes i kommunens pengekasse.
Samtidig med at de fastholder, at der skal være 250 mio. kr. i kassen, henter de 50 mio. til et svømmecenter og 30 mio. kr. til en multibane. Plus 7 mio. kr. allerede i 2016 til Torvet mm. 10 mio. kr. hentes ved at udskyde afdrag på lån. Andre 10 mio. findes på en konto til overførselsudgifter, og hvis der alligevel bliver brug for dem til det oprindelige formål, så tages de også op af kassen.
Vi tør ikke tænke på, hvad vi ville få at vide, hvis vi var ligeså kreative.

Gode ting i budgetaftalen

Men der er skam positive ting i budgetaftalen. Man skal bare huske, at der allerede er indarbejdet 66,4 mio. kr. i besparelser på forhånd.
Vi tager hatten af for, at det er lykkedes Søren Kristensen at få tilført skolerne 12,5 mio. kr., og at han sikrede, at de ikke er øremærkede. Men det bliver lige kreativt nok at indregne de tre mio., som er en del af den skolestrukturaftale, der blev indgået før sommerferien.
Når man modregner de besparelser, der er gennemført på skoleområdet, så går det faktisk lige op. Det er langt op til de mindst 20 mio., som vi i fælleskab havde peget på, og der er stadig langt op til målet om at komme til at ligge over landsgennemsnittet.

Det er også fint, at dagpasningsområdet får to mio. både i 2017 og 2018, men det fylder ikke hullet op efter besparelserne på 3,5 mio. kr. Og for to mio. får man kun ca. seks nye ansatte til deling mellem alle institutioner og dagplejen. Vi havde foreslået mindst fem mio. kr.

Ældreområdet får tre mio., hvilket er det halve af merudgiften til friplejehjemmet i Kjellerup. Vi foreslog, at det skulle dækkes fuldt ud.
Vi foreslog også at finde to mio. kr. til STU, Særligt Tilrettelagt Uddannelse, hvor tilgangen af vanskeligt stillede unge er stigende.

Det er også godt, at SF’s mærkesag om gratis psykologhjælp til unge er imødekommet. Men vi er bange for, at den ekstra mio. til psykiatrien ikke rækker til de voksende problemer, der er.

På trods af at vi har en af de billigste administrationer i landet, rammes den borgernære service hårdt, og samtidig ruller millionerne til støtte til erhvervslivet. Det er misbrug af myten om kolde og varme hænder. Meget af ”de kolde hænders” indsats på rådhuset er forudsætningen for ”de varme hænder” på plejecentre og i daginstitutioner.

Hvor skal pengene komme fra?

Som sædvanligt er der mange ting i budgetforliget, som vi kan støtte, og mange ting vi ville have gjort bedre. Og som altid balancerer økonomien i vores forslag.
I stedet for at udskyde afdrag på lån, ville vi have sparet det samme beløb ved at bruge noget af kassebeholdningen på at betale lån ud. Vi ville have stoppet millionbevillingerne til Nordskovvej, mens det endnu kan nås. Og vi ville have lavet en skatteomlægning fra den kommunale indkomstskat til grundskyld og dækningsafgift. Det ville betyde, at små indkomster ville slippe billigere i skat, de fleste husejere ville komme til at betale det samme, hvorimod erhvervslivet og ejere af store huse ville komme til at bidrage mere til fællesskabet. Samtidig ville kommunen spare knap ti mio. kr. på medfinansieringen af det skrå skatteloft til statskassen uden at forøge den samlede kommunale skat.

Men vi blev aldrig inviteret med til forhandlingerne på borgmesterkontoret. Ærgerligt.