Alle undtagen Enhedslisten

Igen i 2016 står Enhedslisten uden for det kommunale budgetforlig. Til gengæld står alle andre partier og løsgængere bag det

jørgen1

Vi gik til forhandlingerne med et håb om, at et flertal af byrådets partier ville være med til at prioritere den borgernære service højere. Sammen med S, SF og R havde vi ved førstebehandlingen peget på, at der som minimum skulle lukkes nogle huller i borgmesterens budgetforslag: 8.4 mio. kr. til at kompensere for det nye friplejehjem i Kjellerup, 7,2 mio. til udsatte børn og unge samt 3 mio. til vederlagsfri fysioterapi. Det blev desværre kun delvist imødekommet, udtaler Jørgen Madsen, som er Enhedslistens budgetordfører.

Enhedslisten havde også andre forslag med til forhandlingerne: En halv mio. kr. til at fjerne en besparelse på undervisningsmaterialer og en tilførsel på 6.7 mio. kr. på folkeskoleområdet til at dække den ”skævvridningspulje”, som omfordeler fra skoler med store klasser til skoler med små klasser.

Folkeskolen lever i en turbulent tid, hvor lærere og elever slås med en skolereform, og hvor de nu også bliver stillet overfor en ny skolestruktur, uddyber Jørgen Madsen. – Den økonomiske ramme for skolerne i Silkeborg er bestemt ikke stor i forvejen, og hvis der skal være arbejdsro til disse store opgaver, er det nødvendigt, at der tilføres flere penge.

På Ældre- og Handicapudvalgets områder ønsker Enhedslisten, at der skal tilføres 3 mio. kr. til at sikre STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse), som er et tilbud til unge, som har særligt store vanskeligheder med at tage en almindelig uddannelse.

På indtægtsområder peger Enhedslisten på, at der er plads til at hente flere penge i den ikke-disponerede kassebeholdning til at afdrage på gælden, og at Silkeborg Kommune modtager et tilskud på 6.3 mio. kr. fra Social- og Indenrigsministeriets ”Sociale særtilskudspulje”, som ikke er indregnet i budgettet.

Vi synes stadig, at det var en politisk skævert af de helt store, da budgetflertallet sidste år fjernede dækningsbidraget, som efterlod en hul på 15 mio. kr. i sidste års budget, understreger Jørgen Madsen.Hvis vi genindfører dækningsafgiften på samme niveau som sidst, vil vi få 18 mio. kr. netto mere til den borgernære velfærd.

På anlægsbudgettet peger Enhedslisten på to påtrængende opgaver, som skal løses:. Nordre Skole som kulturhus og en renovering af friluftsbadet ved Nordvestbadet. Til gengæld er der nogle trafikinvesteringer, som de gerne set udskudt eller helt fjernet.

Der er sat penge af til renovering af Torvet, Søtorvet og Nordskovvej i 2016. Ingen af disse investeringer kan bruges i 2016, påpeger Jørgen Madsen, – Vi synes heller ikke at det giver mening at sætte penge af til at bygge en ny bro over Gudenåen ved Resenbro allerede i 2016. Det skal ikke ske, før motorvejen er færdig.

Det er desværre for sent at fjerne bevillingerne til parkeringskælderen på Torvet og et nyt stadion, men hvis Silkeborg Kommune i det mindste ville opkræve leje af SIF for at bruge det gamle stadion, indtil et nyt måske står færdigt, så ville vi have godt en mio. kr. mere at gøre godt med.

Budgetflertallet vil pålægge direktionen at fremkomme med forslag til reduktioner på 150 mio. for at opnå budgetbalance i 2017. Men Enhedslisten er ikke med på at indarbejde regeringens omprioriteringsbidrag på en procent i de kommende budgetår.

Vi vil holde fast i, at der ikke er indgået en økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og den ganske lille regering, som række ud over 2016, siger Jørgen Madsen, – det er blot skrevet ind i regeringsgrundlaget. Så længe det ikke er vedtaget, kan det forhindres. Under førstebehandlingen i byrådet sagde Venstres gruppeformand, Poul Dahl, at han har ”mod og vilje til at tale Christiansborg imod”, og på budgetmødet på Medborgerhuset torsdag aften gav borgmester Steen Vindum udtryk for det samme.

– Politikerne i byrådspartierne i Silkeborg er medlemmer af de samme partier, som vedtager lovene i Folketinget. Situationen i mange andre kommuner er den samme. I stedet for at lægge os fladt ned, kan vi tage kampen op sammen.

Vi vil nu fremsende budgetforslag til byrådets 2. behandling. Vi ved selvfølgelig godt, at det kun bliver os selv, der kommer til at stemme for. Budgetpartierne har på forhånd lovet hinanden at stemme imod dem, men vi synes, det er nødvendigt at vise, at der kan laves et budget, der hænger sammen, men som har nogle helt andre prioriteringer, slutter Jørgen Madsen.