Arkitekturen og Jørn Rye

Enhedslisten overlever nok uenigheden


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Den dag, hvor Jørn Rye Rasmussen (SF) i Midtjyllands Avis’ spalter erklærer sig enig med Enhedslisten i et eller andet spørgsmål kommer nok aldrig. Derfor overrasker det heller ikke, at han betegner vores forslag om en arkitekturpolitik som en spændetrøje.

Arkitektur handler om meget andet end højden på husene i byen. Det handler om samspil med omkringliggende bygninger, om samspil med naturen, om at skabe byrum der inviterer til ophold og aktiviteter, om mikroklimaet i byens rum og meget andet.

Arkitekturpolitik er et vigtigt strategisk redskab til at skabe vækst og velfærd lokalt og nationalt, skriver Arkitektforeningen på deres hjemmeside. Det har de indtil videre fået overbevist 34 af landets kommuner om, og flere er på vej. Der er helt klart ansatser til en arkitekturpolitik i udkastet til den nye kommuneplan, men det er kun ansatser – ganske vist skrevet af dygtige folk ansat i kommunen. Men for at få udformet en arkitekturpolitik for Silkeborg by specifikt, men også resten af kommunen, er det vores opfattelse, at vi skal have så mange borgere som muligt inddraget. Det er borgernes by, og vekslende byrådspolitikere skal ikke alene bestemme, hvordan byen skal udvikle sig.

Jeg har modtaget en række tilkendegivelser fra borgere, som ellers ikke er enige med Enhedslisten om ret meget, som mener, det er et rigtig godt forslag. Så vi kan godt leve med, at Jørn Rye Rasmussen mener noget andet.