AT TAGE 1/31 AF ANSVARET

I sidste måned fik byrådet en mail fra en forening, som interesserer sig for projektet Fredensgård. I mailen stillede foreningen en række spørgsmål til projektet. Spørgsmålene går på aftalerne mellem udvikler af Fredensgård projektet og Silkeborg Kommune.

Jeg synes, det var gode spørgsmål, og jeg kender ikke svarene som byrådsmedlem, selvom jeg burde kende svarene, når der nu også er sat spørgsmålstegn ved samme emne tidligere.

De aftaler mellem udvikler og Silkeborg Kommune er der – selvfølgelig. Det følger logisk af, at projektets areal flere steder støder op til arealer ejet af Silkeborg Kommune, for eksempel ud mod Christian 8´s Vej. Det er kommunalt ejede arealer, som jeg som byrådsmedlem har 1/31 af ansvaret for. Hverken mere eller mindre.

Og det ansvar vil jeg gerne tage.

En del af det 1/31 ansvar handler om forvaltningen af Silkeborg Kommunes indtægter. Det vil hovedsageligt sige skatteindtægter fra borgere og virksomheder. Her står der noget tilbage at ønske, hvad angår et godt beslutningsgrundlag for min og byrådets stillingtagen, her med under 14 dage til den endelige beslutning om projektet.

Det noget er en del i mit perspektiv.

For mig er det væsentligt at kende de økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune af projektet, hvis jeg skal tage 1/31 af ansvaret.

Der er altså stadig små 14 dage til den endelige stillingtagen til projektet.

Jeg håber snart, vi får de oplysninger, der stadig er spørgsmålstegn ved hos mig og andre i kommunens øverste organ. Oplysninger, som danner grundlag for at tage vores 1/31 af ansvaret hver især.

Ellers må jeg jo også spørge, for flere medier har trods opfordringer til det ikke fundet det umagen værd at spørge til forvaltningen af borgernes og virksomhedernes skattekroner i dette tilfælde. Selvom samme medier må kunne huske tidligere økonomiske erfaringer med samme udvikler i Silkeborg Kommune.

Foreningen har ikke fået svar endnu.

Det kan være, de som jeg først får dem efter vedtagelsen.

I øvrigt kan jeg ikke forestille mig, at der er noget odiøst i svarene, hvilket gør det endnu mere ærgerligt, at jeg med 1/31 af ansvaret ikke har svarene endnu.

 

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten