Er der en ingeniør til stede?

“Overskriften til dette indlæg er hentet fra en række programmer på DR1, hvor forskellige bygninger gennemgås for åbenlyse arkitektoniske mangler.

I dette indlæg vil jeg beskrive en sag der helt åbenlyst mangler input fra en ingeniør. Det handler om den afgørelse forsyningstilsynet har afgivet i behandlingen af den sag de selv har taget initiativ til, og som vedrører det tab på 70 mio kr. Silkeborg Forsyning har opnået ved at spekulere i elpriser tilbage i 2021.

Forsyningstilsynet beder Silkeborg Forsyning om at redegøre for hvordan de agter at dække tabet. Underforstået: Det vil ikke være lovligt at lade varmeforbrugerne betale, da et tab på spekulation ikke kan pålægges den pris kunderne skal betale for at få leveret varme.

Hvad gør så Silkeborg Forsyning? De opdeler selskabet i en el-del og en varmedel. Og så fortæller de tilsynet at det skam ikke er på varmesiden tabet vil blive betalt, men derimod på elsiden.

At det i sidst ende stadig er selskabets varmekunder der kommer til at betale er nu, ifølge Forsyningstilsynet, ikke længere en sag de vil behandle.

Når Silkeborg Forsyning producerer varme er det i princippet kølevandet fra elproduktionen de sender ud i varmerørene. Produktionen af elektricitet bliver så solgt til højestbydende, og selskabets varmekunder betaler for alle de omkostninger der er ved at producere varme. Vedligehold af ledningsnettet vil indgå som en udgift, og salg af strøm vil indgå som en indtægt. Det er altså ikke muligt blot at brænde naturgas af til varmeformål uden også at producere strøm.

Det er derimod muligt blot at anvende strøm fra systemet til at varme vandet op med. Indtil for nylig har afgiftsstrukturen på el bevirket at det sjældent var en god forretning, men nu har politikerne da endelig indset at det da ikke giver nogen mening. Det er muligt at de nu har haft en ingeniør ind over…

Det betyder, at på tidspunkter hvor der er ekstra strøm i systemet, f.eks. fordi det blæser eller solen skinner, ja så kan Silkeborg Forsyning anvende denne billige (eller gratis) overskudskapacitet af strøm til at…”

Velkommen til nye transportløsninger

“De lokale partiledere fra Venstre, Konservative og Radikale har i sidste uge foreslået øget busdrift på
strækningen mellem Silkeborg og Århus til erstatning for den jernbane der var en del af folketingets store
transportforlig.
Det er glædeligt, at nu også borgerlige politikere, vil opprioritere offentlig transport. Og oveni købet også er
klar til at genåbne det store transportforlig for at tilgodese dette.
Den største enkeltpost i forliget var en tredje limfjordsforbindelse til en vurderet pris på over 7 mia. kr.
Næststørste var en udvidelse af motorvejen mellem Kolding og Århus til mere end 6 mia. kr, og nr 3 i
rækken er mere motorvej i Midtjylland, også til næsten 6 mia. kr.
Alle beløb er taget fra forligsteksten, hvor jernbanen mellem Silkeborg og Århus blev anslået til en pris på
2,2 mia. kr. Denne nye forbindelse var i øvrigt den dyreste af alle tiltag indenfor offentlig transport.
Hvis jernbanen nu vurderes til at blive dobbelt så dyr, ja så kan…”

Topmålet af tåbelighed

“Jeg forstår godt Ulrich Fredbergs beslutning om at træde ud af regionsrådet. Det er surt at være i politik, når man konstant føler, at man taler for døve ører og ingen lader sig påvirke af gode og velunderbyggede argumenter og resultater. Især når man som UF i sit faglige virke, har været vant til det direkte modsatte.

Der er for mig at se ingen tvivl om, at UF fra den første dag som regionsrådsmedlem var ugleset af ikke blot flere i regionsrådet men også flere i administrationen.

Man kan godt diskutere, om UF er en dygtig politiker eller ej, men det kan ikke diskuteres, at han som læge og overlæge har haft en enorm betydning for udviklingen af Silkeborg Sygehus og bidraget meget væsentligt til de prisværdige resultater sygehuset har præsteret.

Der har siden regionernes dannelse skullet kæmpes for sygehuset i Silkeborg – det skulle der også i de fire år fra 2014-2017, jeg var medlem af regionsrådet for Enhedslisten.

Så stor anerkendelse af UF og helt modsat de 33 regionsrådsmedlemmer, der onsdag besluttede at nedlægge de 34 medicinske sengepladser her i Silkeborg. Det er topmålet af tåbelighed. Jeg er helt på linje med dem, der klandrer regeringen for ikke at sikre regionerne en tilstrækkelig økonomi.

Når de ekstra millioner,…”

Er der en ingeniør til stede?

“Overskriften til dette indlæg er hentet fra en række programmer på DR1, hvor forskellige bygninger gennemgås for åbenlyse arkitektoniske mangler.

I dette indlæg vil jeg beskrive en sag der helt åbenlyst mangler input fra en ingeniør. Det handler om den afgørelse forsyningstilsynet har afgivet i behandlingen af den sag de selv har taget initiativ til, og som vedrører det tab på 70 mio kr. Silkeborg Forsyning har opnået ved at spekulere i elpriser tilbage i 2021.

Forsyningstilsynet beder Silkeborg Forsyning om at redegøre for hvordan de agter at dække tabet. Underforstået: Det vil ikke være lovligt at lade varmeforbrugerne betale, da et tab på spekulation ikke kan pålægges den pris kunderne skal betale for at få leveret varme.

Hvad gør så Silkeborg Forsyning? De opdeler selskabet i en el-del og en varmedel. Og så fortæller de tilsynet at det skam ikke er på varmesiden tabet vil blive betalt, men derimod på elsiden.

At det i sidst ende stadig er selskabets varmekunder der kommer til at betale er nu, ifølge Forsyningstilsynet, ikke længere en sag de vil behandle.

Når Silkeborg Forsyning producerer varme er det i princippet kølevandet fra elproduktionen de sender ud i varmerørene. Produktionen af elektricitet bliver så solgt til højestbydende, og selskabets varmekunder betaler for alle de omkostninger der er ved at producere varme. Vedligehold af ledningsnettet vil indgå som en udgift, og salg af strøm vil indgå som en indtægt. Det er altså ikke muligt blot at brænde naturgas af til varmeformål uden også at producere strøm.

Det er derimod muligt blot at anvende strøm fra systemet til at varme vandet op med. Indtil for nylig har afgiftsstrukturen på el bevirket…”