Biogas i Thorning? Ja, måske …

Der er mange spørgsmål, der skal besvares, før man kan tage stilling til, om det er en god ide at placere et biogasanlæg i Thorning.

mærk_lille_lille

Udtalelse fra Enhedslisten Silkeborg

Der er mange spørgsmål, der skal besvares, før man kan tage stilling til, om det er en god ide at placere et biogasanlæg i Thorning.

Trafikalt set ser det ud til at selve placeringen er i orden. Den præcise placering skal borgerne i Thorning selvfølgelig have størst mulig indflydelse på.

Frygten for lugtgener skal tages alvorligt. En rapport fra PlanEnergi fra 2006 om 11 biogasanlæg viser, at stort set alle anlæg oplevede lugtgener, men i alle tilfælde var årsagen enten kortvarige driftsuheld eller dårlig vedligeholdelse af filtre. Kravet er bedst mulige filtre og vedligeholdelse, hvis vi skal sige ja til et biogasanlæg.

Silkeborg Kommune skal garantere for et lån på 111 mio. kr. Det er mange penge. Og der er mange spørgsmål, der skal besvares. Og heldigvis ser det ud til at Økonomiudvalget ikke lader sig presse til et forhastet svar.

Hvorfor lykkedes det ikke Biocenter Gudenå at blive enige med Viborg Kommune, så de nu kommer i elvte time og beder Silkeborg Kommune om en garanti og en placering?

Skyldes det kun uenighed om placeringen eller også om den økonomiske troværdighed? Risikerer skatteyderne at komme til at hænge på en gæld på 111 mio. kr.?

Hvordan er driften på andre biogasanlæg? Hænger økonomien sammen?

Hvordan påvirker en kommunal lånegaranti på 111 mio. kr. kommunens kreditværdighed og fremtidige lånemuligheder?

Hvad får Silkeborg Kommune ud af at binde 111 mio. kr. op på et biogasanlæg?

Gassen skal sælges til nabokommunen. Der bliver mindre end ti faste arbejdspladser på anlægget.

I Enhedslisten mener vi, at det er en forudsætning, at etableringen af et biogasanlæg kobles sammen med genindførelsen af indsamling af vegetabilsk affald (kompost) i Silkeborg Kommune. Inden 2022 skal 50% af alt køkkenaffald genanvendes. Et biogasanlæg er en oplagt mulighed for at få sat gang i indsamlingen af køkkenaffald, som erstatning for den planlagte tilførsel af sukkerroer og energiafgrøder i biogasproduktionen.  Det er jo i virkeligheden ikke gyllen men de vegetabilske tilsætningsstoffer som bidrager med hovedparten af gasudvindingen.

Erfaringer fra f.eks. Holbæk og nabokommuner viser, at sorteringen af organisk affald hos borgerne er helt i top og kan bruges i biogasanlæg.

Det var en fejl, at indsamlingen af organisk affald i Silkeborg blev afskaffet, og det er på tide, at den bliver genindført.

Det er en forudsætning for, at vi i Enhedslisten kan støtte en lånegaranti til biogasanlægget. Ligesom vi skal have de øvrige spørgsmål besvaret.