Børne- og Ungeformanden går uden om udvalget – igen

Udvalget har ikke diskuteret ideen om en kæmpebørnehave i Sydbyen

JørgenMadsen04
Pressemeddelelse fra Enhedslisten Silkeborg

På det seneste møde i Økonomiudvalget forsøgte Søren Kristensen at få reserveret et areal til en daginstitution på op til 2500 m2 på stadiongrunden ved siden af det kommende plejecenter.

Det er ikke første gang han går i byen med det ærinde. I november sidste år præsenterede han ideen på et offentligt møde i Sydbyen i Silkeborg.

– Han er selvfølgelig i sin gode ret til at mene, at der skal opføres en kæmpebørnehave i Sydbyen, siger Jørgen Madsen, Enhedslistens medlem af Børne- og Ungeudvalget. – Problemet er bare, at han ikke har rejst diskussionen i BUU først. Og det har der da ellers været næsten et år til at få gjort.

Da ideen sidste efterår blev kastet på bordet først af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og derefter fulgt op af Søren Kristensen på et offentligt møde, havde vi en snak om det i udvalget, hvor det blev slået fast, at vi forventede, at den slags diskussioner starter i det rigtige udvalg. Det troede jeg faktisk, at Søren Kristensen var enig med os andre i udvalget om, fortsætter Jørgen Madsen.

– Jeg kan ikke vide, om der er et ønske i BUU om en kæmpebørnehave i Sydbyen. Og det kan formanden heller ikke. For det har vi ikke diskuteret. Men nu vil jeg sørge for, at det kommer på dagsordenen i Børne- og Ungeudvalget, slår Jørgen Madsen fast.

– Så vi må tage en samlet diskussion af de fem sydby-daginstitutioners standard og fremtidsudsigter sammen med forældre og pædagoger. Og sammen med dem finde ud af, om fremtiden er en kæmpedaginstitution for alle Sydbyens børn. Det er jo ikke den eneste mulighed. Hvis det ikke kan betale sig at renovere de eksisterende institutioner, kan vi også vælge at bygge f.eks. tre nye på eksisterende beliggenheder.

– Personligt går jeg ikke ind for at samle over 200 børn i en kæmpeinstitution. Uanset om det bliver på stadiongrunden eller på Silkeborg Bad. I befolkningsprognosen for Vestre Skoles distrikt, som dækker en stor del af Sydbyen, falder antallet af 0-6 årige børn frem til 2027 fra 292 til 260, men det er stadig rigtigt mange børn i én institution. Men jeg vil meget gerne tage diskussionen med resten af Børne- og Ungeudvalget, forældre og pædagoger, så vi kan lave en samlet plan for området.

– Og det håber jeg da, at Søren Kristensen også vil. slutter Jørgen Madsen.