Borgere skal ikke mødes med kommunen i retten

En hjerneskadet borger har følt det nødvendigt at gå rettens vej, for at få Silkeborg kommune til at vedkende sig sit ansvar for, at hun mistede retten til sygedagpenge efter et langvarigt sygdomsforløb.

Jørgen_140
Indlæg af Jørgen Madsen, byrådsmedlem for Enhedslisten

I lørdagsudgaven af Midtjyllands Avis kan man læse, at en hjerneskadet borger har følt det nødvendigt at gå rettens vej for at få Silkeborg kommune til at vedkende sig sit ansvar for, at hun mistede retten til sygedagpenge efter et langvarigt sygdomsforløb.

Selv om Silkeborg Kommune erkender ikke at have gjort det fornødne i borgerens forsøg på at få et fleksjob, afviser man et medansvar.

– Det kan ikke passe, at borgere skal møde op i byretten for at få deres ret, udtaler Jørgen Madsen, som er medlem af Arbejdsmarkedsudvalget valgt for Enhedslisten. – Den pågældende borger har ikke fået den arbejdsprøvning, som hun havde krav på for at blive kendt berettiget til et fleksjob. Det indrømmer lederen af sygedagpengeafdelingen. Det kan jo ikke passe, at det er de syge borgere, der selv skal sørge for, at de får den behandling af systemet, som de har ret til og krav på. Når man er ramt af et svært sygeforløb, har man ikke overskud til det.

Sagsbehandlingen foregik i 2009-10, hvor forvaltningen havde store problemer med at levere korrekt sagsbehandling. Forklaringen var, at der var sket ændringer i sygedagpengeloven, som medførte en stor arbejdsbelastning i sygedagpengeafdelingen. hvor sagsbehandlerne kæmpede med op til 90 sager hver – mod 60 i dag.

– Det er en rigtig dårlig undskyldning, at lovændringer gav øget arbejdspres, fortsætter Jørgen Madsen. Borgerne har selvfølgelig ret til den rigtige sagsbehandling under alle omstændigheder. Det var samtidig en fuldstændig urimelig belastning for sagsbehandlerne i sygedagpengeafdelingen. Det er forvaltningens og i sidste ende politikernes ansvar, at der er de fornødne ressourcer til at levere en anstændig sagsbehandling, som lever op til lovens krav.

Der blev da også senere ryddet op i problemerne med sagsbehandlingen. Det var jo ikke kun denne borger, der kom i klemme. Efter ihærdigt pres fra fagforeninger og foreningen “Syg i Silkeborg” skete der ændringer til det bedre, som bl.a. medførte at sagsbehandlerne blev udsat for et mindre arbejdspres, som naturligvis også betød mindre udskiftning blandt de ansatte.

Den sygemeldte borger er i dag godkendt til et fleksjob, og selv om hun ligesom tusindvis af andre mulige fleksjobbere ikke har kunnet finde et fleksjob, er hun dermed berettiget til fleksydelse. Men i 29 måneder ville hun have været “selvforsørgende”, som det kaldes, når man hverken har ret til sygedagpenge eller kontanthjælp, hvis hun ikke havde været så heldig at have en privattegnet forsikring.

– Jeg hverken skal eller kan tage stilling til hendes erstatningskrav, siger Jørgen Madsen, men jeg synes, at det er meget uheldigt, at borgere og kommunen skal mødes i retten, når kommunen ikke har levet op til sin forpligtelse. Det må kunne løses med et fornuftigt forlig. Det er både mit indtryk og min forventning, at der er styr på sagsbehandlingen i dag. Jeg håber ikke, at der er flere af den slags sager på vej.