Borgerne mod kommunen eller nærdemokrati

Danmarks bedste nærdemokrati! Hvordan kan det måles? Er det en succes, hvis der er et tæt samarbejde mellem lokalrådene, administrationen og politikerne, som der står i samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati? Det er en vigtig debat og godt Midtjyllands Avis deltager.

Processen med kommuneplanen i Silkeborg Kommune her i efteråret har været god. Mange borgermøder, stor deltagelse og flere høringssvar end nogensinde før.

Den har dog også indeholdt en kedelig tendens, som vi ikke har oplevet før, idet forskellige borgergrupper har set sig nødsaget til at skillinge sammen til hjælp fra eksperter for at hamle op med forslaget fra byrådet i Silkeborg Kommune.

I to lokalsamfund har borgergrupperne konstateret, at der er forslag til indgreb i naturen uden det på forhånd er undersøgt nærmere af kommunen. Dette kombineret med, at der er eksempler på, at lodsejere og bygherrer har fjernet værdsat natur, før kommunens medarbejdere kom på banen med lup og kikkert, har betydet, at borgergrupperne har hentet hjælp i forsøg på at stoppe en given udvikling.

I det ene tilfælde betød det, at et nyt naturområde blev udpeget til beskyttet natur, og mulighederne for byggeri på arealet dermed bliver reduceret.

I det andet tilfælde er eksperthjælpen medvirkende til, at der alligevel ikke skal bygges boliger i den stedlige natur.

Og endelig har en tredje gruppe borgere allieret sig med advokat og varmer nu op til en retlig proces mod Silkeborg Kommune.

Alle tre eksempler, og måske er der flere derude, vi ikke kender til, går i den helt forkerte retning henset til et godt nærdemokrati, for i vores optik handler det også om et godt kommunalt samarbejde med borgerne og ikke kun med lokalrådene.

Det er godt gjort, at borgerne ser sig nødsaget til at hyre eksperter og advokater for at sikre lokal natur bevaret og lovgivning overholdt.

Der er som beskrevet her i avisen flere lokalområder, hvor borgerne ønsker at en byudvikling sættes på pause. Det er godt, at borgerne går til avisen, hvis de ikke føler sig hørt af os byrådspolitikere.

Vi siger nej tak i Enhedslisten til borgerne mod kommunen.

Til gengæld siger vi ja tak til, at vi i Silkeborg Kommune åbner vores demokrati endnu mere mod borgerne. I de tre nævnte tilfælde krævede det mere end almindeligt vakse og insisterende borgere at få sat en stopper for byrådsflertallet, da noget værdifuldt var på vej til at forsvinde.

Udover åbenhed forudsætter en bedre dialog en større grad af ærlighed og lydhørhed i dialogen. Lad os nedtone inspirationen fra de fire mest utroværdige erhverv herhjemme:  Ejendomsmæglere, brugtvognsforhandlere, journalister – og politikere.

Lene Fruelund og Peter Sig Kristensen

Byrådsmedlemmer i Silkeborg Kommune for Enhedslisten