Borgmesteren som julemand

Trods Steen Vindums gavehumør lægger Enhedslisten næppe stemmer til hans første budget

Jørgen_240
Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

På byrådets budgetseminar tirsdag-onsdag overraskede borgmesteren i hvert fad Enhedslistens byrådsmedlemmer ved i sit mundtlige forslag til budgetudkast for 2015 at hente 95 millioner kr. op af sækken.

Et statsligt finansieringstilskud på 47 mio. kr., et likviditetstilskud på 31,8 mio. og 16 mio. fra direktionens ”råderumskatalog”. Det er da også en slags penge!

Kommunens kasse er fyldt op

Borgmesteren vil lægge de 47 mio. kr. i kommunens kasse, så kassebeholdningen kommer op på 260 mio. kr. Vi har i Enhedslisten tidligere sagt OK til en kassebeholdning på 250 mio. kr. Og vi ser ingen grund til at lægge flere penge til side, så de sidste 10 mio. kan sagtens bruges til noget mere spændende.

Det frigør samtidig 25 mio. kr. i budget 2015, som ellers var øremærket til det samme.

NB: Selvom det foreslås at lægge 47 mio. i kassen, bringer det kun kassebeholdningen op på 260 mio. Det kan derfor ikke være nok med de 25 mio., der er afsat i budget 2015.

Gode ideer

Borgmesteren var fuld af gode ideer til, hvad pengene skal bruges til: 10 mio. til skolereformen (god ide!) – 2,6 mio. kr. til at fjerne en besparelse ved at undlade at udlicitere tre plejecentre (rigtig god ide!) – 1,9 mio. kr. til at dække en underfinansiering af Socialtilsynet (også en god ide!) – 2 mio. til en omkontering på Børnehandicap (sikkert også en god ide, selv om vi ikke helt ved, hvad det dækker!)

Der blev også penge, 3 mio., til en pulje til cykelstier.

Væk med dækningsafgiften?

Byrådsflertallet vil også fjerne dækningsafgiften, som bidrager med ca. 20 mio. kr. til fællesskabet. Og eftersom staten giver tilskud til skattelettelser (75% i 2015, 50% i 2016 og 2017), vil det kun koste 5 mio. kr. i 2015. Det vil Enhedslisten dog ikke være med til. Vi synes, at det er helt rimeligt, at erhvervslivet også spytter i kassen. Og selv om staten giver et tilskud, er det dog stadig skattekroner, selv om de kommer fra en anden kasse.

Flere ideer

”Råderumskataloget” er en række forslag fra Silkeborg Kommunes direktion, som byrådet pålagde at finde på nogle ”effektiviseringer/besparelser” ud over den ene procent, som allerede er vedtaget. Her plukkede borgmesteren denne gang for 16 mio. kr. Resten kan jo så gemmes til en anden gang.

Størsteparten, 9 mio. kr., kan spares på bidrag til kommunens selvforsikring af arbejdsskadesager. Der er lagt tilstrækkeligt til side, så det kan vi kun bakke op. Yderligere 6 mio. vil han spare på personalets langvarige sygdom og på øget digitalisering. Det synes vi da er godt, hvis det kan lade sig gøre, men vi vil ikke budgettere med ”fugle på taget”.

Den sidste million vil han hente ved at udlicitere rådhusets kantine, hvor der arbejder seks ordinært ansatte og tre fleksjobbere) til en socialøkonomisk virksomhed. Selv om vi synes, at socialøkonomiske virksomheder er en god ide, vil vi ikke være med til det. Dels fordi vi tvivler på, at man kan spare en mio. kr. ved det. Og dels fordi vi tror, at det ødelægger opbakningen til en ellers god ide, hvis man fyrer ordinært ansatte.

Vi gjorde opmærksom på,

  • at vi ikke er med i et budgetforlig, som omfatter den generelle en-procents ”effektivisering/besparelse” på alle fagudvalgsområder.
  • at vi ikke vil være med til at fjerne dækningsafgiften
  • at vi ikke vil være med til udlicitering af plejecentre, selvom der ikke er sat beløb på besparelsen
  • at ældre- og handicapområdet stadig er underfinansieret
  • at vi ikke vil stemme for penge til et nyt stadion
  • at det samme gælder Nordskovvej

Et anlægsbudget uden 26,5 mio. til et nyt stadion og 21,5 mio. til Nordskovvej giver luft til at påbegynde færdiggørelsen af det nuværende stadion, at gøre noget fornuftigt ved Nordre Skole og Nordvestbadet.

Og vi vil bestemt også gerne finde 300.000 kr. til Badeanstalten.

I 2014-budgettet er der dukket en ekstraindtægt på 16 mio. op, fordi en “midtvejsregulering” på overførselsindkomster til statskassen ikke skal indbetales – en enkeltstående begivenhed. Heraf foreslår borgmesteren, at 10 mio. skal gå til investeringer i ventilation mm. på skolerne (et nødvendigt efterslæb, som koster yderligere otte mio., som han vil tage fra statens omstillingspulje til folkeskolereformen). Desuden vil borgmesteren give tre mio. til cykelstier og de sidste tre mio. til “andet”.

Enhedslisten har sagt, at hele beløbet skal gå til ventilation på skolerne, og at vi ikke kan acceptere, at omstillingspuljen skal bruges til det. Pengene til cykelstier vil vi gerne være med til at finde på 2015-budgettet.

Så selv om borgmesteren gav den som den rare julemand, bliver det nok ikke Enhedslisten, der kommer til at lægge stemmer til hans første budgetforlig.

Det bliver spændende at se, hvem der vil lege med, hvis prisen er udlicitering af plejecentre og fjernelse af dækningsafgiften.