Brug skattekroner på velfærd – frem for overskud til private

Vi ønsker ikke at overlade driften af vores ældrepleje til private virksomheder

jakob_farve_lille
Af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat og
Lene Fruelund, byrådsmedlem

På torsdag tager Silkeborgs ældre- og handicapudvalg fat på en udmøntning af budgetaftalen om at udlicitere 72 plejehjemspladser. Formålet er klart. Driftsomkostningerne skal ned. Der skal bruges færre penge på omsorg og pleje af vores ældre medborgere.

Enhedslisten stemte i efteråret imod beslutningen om konkurrenceudsættelse, der blev vedtaget af et bredt flertal i byrådet spændende fra Venstre til SF. Vi ønsker ikke at overlade driften af vores ældrepleje til private virksomheder, der alene engagerer sig i ældreplejen for at sikre det størst mulige afkast af deres investering.

Siden Foghs regeringstid har kommunerne haft pligt til at lukke private aktører ind i hjemmeplejen, men ikke på plejecentrene, og Enhedslisten mener plejecentrene fortsat skal drives af kommunen.

Borgernes skattekroner skal anvendes til at sikre den bedst mulige velfærd, ikke til at øge private virksomheders indtjening. Det er muligt, at private firmaer både kan underbyde kommunen og samtidig tjene penge på plejecentrene, men der er ingen dokumentation for, at det kan lade sig gøre uden at forringe kvaliteten af plejen eller forringe de ansattes løn- og arbejdsvilkår. Det skulle måske lige være, hvis der anbringes penge i skattely i Luxemborg, som vi for nylig har set i DR’s afslørende udsendelse om svenske firmaers skattefiduser.

Står det til Enhedslisten, vil spørgsmålet om privatisering af velfærden blive et væsentligt tema i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Den nyligt indgåede aftale mellem de svenske socialdemokrater og Vänsterpartiet, om at fjerne private firmaers mulighed for at tjene penge på velfærdsopgaver, kan forhåbentlig også inspirere andre til at skifte kurs og arbejde for at stoppe privatiseringen af ældreplejen og andre offentlige opgaver.

I Silkeborg vil vi holde nøje øje med, hvordan byrådsflertallet udmønter beslutningen om konkurrenceudsættelse. Bedst ville det være om byrådsflertallet besindede sig og trak beslutningen om konkurrenceudsættelse tilbage. Vi vil under alle omstændigheder gøre vores til at forhindre, at en udlicitering forringer vilkårene for borgerne og de ansattes løn- og arbejdsvilkår. Vi vil samtidig insistere på, at der føres minutiøst regnskab med alle omkostningerne i forbindelse med udbuddet, herunder de mange arbejdstimer som kommunens ansatte skal anvende til gennemførelsen af hele udbudsprocessen, så det kan blive tydeligt for alle, at konkurrenceudsættelse er en dårlig forretning – undtagen for de private firmaer.