Budget for Silkeborg kommune 2019

Nu er der indgået en aftale mellem KL og finansministeriet om rammen for kommunernes økonomi for 2019. Helt præcist hvor mange flere mio. det vil betyde, at vi får at gøre godt med her i Silkeborg, ved vi først om ca. 3-4 uger. Men det er klart, at der bliver flere penge, end det Økonomi- og Erhvervsudvalget samlet har meldt ud indtil nu. Alligevel skal alle udvalg komme med deres bud på et budget, der ligger indenfor en snævre ramme, som ØKE har meldt ud.

Og i dag var det socialudvalget, der drøfte budget for 2019. Den budgetramme,som udvalget har fået rækker ikke til at fastholde det nuværende niveau. Sådan har det også været de seneste fire år, så hvert år er der sket reduktioner i serviceniveauet – det er helt uacceptabelt at fortsætte ad den vej. Det var derfor mit forsæt, da jeg kom til mødet at få resten af udvalget med på, at komme med en skarp markering på denne problemstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget – alternativt ville jeg selv fremkomme med udtalelsen. Udtalelsen blev knap så skarp, som jeg lagde op til, men tilstrækkelig markant, til at jeg fandt det mere værd, at et samlet udvalg kom med markeringen, end at jeg kom med en selvstændig markering. Som det fremgår, mangler der mange mio. også til socialområdet. Det er desværre ikke kun daginstitutionerne, der har behov for en massiv indsprøjtning. I morgen er det i Sundheds- og Ældreudvalget, vi skal drøfte budget.

Hermed udvalgets vedtagelse:

“Udvalget ser med bekymring på budgettet for 2019, da der i realiteten bliver et fald i, hvor meget økonomi, der bliver til rådighed pr. borger. Dette skyldes især:

  • Forøget tilgang til området som ligger udover det, der tages højde for i demografitilskrivningen.
  • Hovedparten af udvalgets udgifter er lovbundne, og derfor kan en række af indsatserne ikke ændres, andre kan kun ændres i mindre omfang. Derfor vil denne faktor medføre yderligere reduktioner i serviceniveauet på alle områder.

Budgetrammen udviser et strukturelt underskud på ca. 17 mio. Såfremt udvalget ikke får tilført yderligere midler, vil det det få mærkbare konsekvenser for såvel borgere som medarbejdere.”

 

Af Lene Fruelund, byrådsmedlem