Budgetforhandlinger på rådhuset

Enhedslisten siger nej til nyt stadion og Nordskovvej – pengene kan bruges meget bedre

JørgenMadsen04
Ordførertale af Jørgen Madsen

Vi er gennem flere år blevet vænnet til, at budgetforhandlinger handler om nedskæringer, og helt ærligt havde vi i Enhedslisten også forventet, at vi endnu engang skulle høre om elendighed og økonomiske udfordringer. Vi kan med dette budgetudspil konstatere, at det faktisk går rimeligt godt med økonomien i kommunen, og at der ikke er grund til besparelser .

Så jeg vil gerne slå fast, at vi er imod den generelle en procents besparelse/effektivisering. Under den store sparerunde i 2010 blev der skåret ind til benet, og det gjorde rigeligt ondt. Siden er der skåret yderligere en procent om året. Det må stoppe nu.

Dernæst vil jeg sige, at vi budgetterer ikke med ”fugle på taget”

  • Langvarig sygdom: 5 mio. Fugle på taget som er indregnet i budgettet, f.eks. 1,6 mio. på skolerne og 1,2 mio. på ældreområdet – uden at der tages konkrete initiativer til at nå målet.
  • 1 mio. på digitalisering – hvordan?
  • Rådhus-kantinen som socialøkonomisk virksomhed, også 1 mio. Vi er ikke enige i at omlægge almindelige arbejdspladser til socialøkonomiske, slet ikke for at spare penge. Vi har alle modtaget en fremstrakt hånd fra personalet i kantinen. Lad os tage dem alvorligt og pille fuglen ned fra taget og i stedet høre, hvad de foreslår.

 

Vi er glade for de 2,6 mio. kr., der er sat af til ”tilbagerulning” af udlicitering af plejecentre. Vi er som bekendt modstandere af udlicitering af velfærdsopgaver.

Årsagen til de flyvske tanker i Ældre- og Handicapudvalget er en underbudgettering på ældreområdet allerede i 2014. Den skal selvfølgelig ikke videreføres i 2015, så vi foreslår, at der sættes yderligere 10 mio. af.

Til gengæld synes vi, at det er en god ide at ændre udbudsformen på frit-valgsområdet i hjemmeplejen. Hvad der kan spares, kan man ikke vide endnu, men i modsætning til de andre fugle på taget er der konkret indhold i det. Altså effektivisering – ikke besparelse.

Det er fint at tilføre skolerne 10 mio. men vi vil ikke være med til at hente penge i omstillingspuljen til at betale for ventilation på skolerne. De penge har byrådet allerede en gang besluttet at tage i kassen.

De frivilliges indsats er et lille men vigtigt område. Vi har f.eks. hørt om, at frivillige besøgsvenner selv har udgifter til kørsel. Frivillige skal ikke have løn for indsatsen, men det skal heller ikke koste dem penge. Et lille beløb som 450.000 kr. vil kunne gøre en stor forskel.

Et større tal er kassebeholdning, som åbenbart nu skal være 260 mio. Det virker underligt, når der ellers har været bred enighed siden 2010 om at målet skulle være 250 mio. Man kan få en mistanke om, at det er en skjult hensættelse til at dække en ”negativ salgssum” på torveparkering, men det kan vi selvfølgelig ikke vide, for det nye udbud kommer jo først, når vi er færdige med budgetbehandlingen!

Vi stemmer imod enhver kommunal investering i en privat p-kælder, men regner ikke med at det bliver aktuelt, for vi går ud fra, at Venstre står ved deres valgløfter om, at der ikke skal puttes skattekroner i hullet på torvet.

Der skal ikke lægges mere end 250 kr. i kasse. De sidste 10 mio. skal i spil.

Vi går heller ikke ind for, at dækningsafgiften skal fjernes. Heller ikke selv om staten vil give tilskud til skattenedsættelser de næste tre år. Hvor stort det bliver, kan vi ikke vide på forhånd. Det afhænger jo af, hvor mange der får den samme ide. De 4,9 mio. skal vi under alle omstændigheder betale selv.

Der mangler hænder i daginstitutionerne, på skolerne og på ældreområdet. Det er vigtigere at få gjort noget ved det, end at give skattelettelser.

Der er historisk lave normeringer i daginstitutionerne. Det vil vi gerne rette op på ved at sikre, at de 8,7 mio. kr. vi i 2015 får i statstilskud til styrkelse af kvalitet i dagtilbuddene går til flere pædagoger. Vi foreslår, at der tilføres 8,7 mio. til området.

På anlægsbudgettet er det let at finde nogle store beløb, som kan bruges klogere:

Stadion: 26,5 mio. (2016: 41 mio.) (+ 19 mio. for loungen) – Det vil vi stemme imod, indtil det første spadestik. I stedet vil vi gøre det gamles stadion færdigt.

Nordskovvej: 21.5 mio. (2016: 24.5 + 2017: 16 mio.) Det er under alle omstændigheder et forfejlet projekt, så det vil vi ikke bruge penge på. Men vi tror under ingen omstændigheder på, at det kommer i gang i 2015.

Der er afsat penge til en vej fra Rådhus vest til p-kælder 5,4 mio. (2016: 4,6 mio.) Vi tror ikke, at p-kælderen bliver til noget, og slet ikke at det bliver aktuelt med en vej i 2015.

Det er straks sværere at sætte beløb på, hvad det vil koste at sætte penge i de fornuftige projekter. Det er som om, at de projekter, som byrådsflertallet ikke selv ønsker, ikke får den samme kærlige behandling, som dem der står øverst på deres ønskeseddel.

  • Nordvestbadet – ingen ved hvad det koster at renovere det. Det havde været rart, hvis vi havde kendt prisen, mens vi snakker budget 2015.
  • Nordre Skole – vi har fået at vide, at det vil koste 60 mio. at renovere skolen. Men det er, hvad det koster, hvis den skal kunne bruges som folkeskole. Det virker mere som et hold-kæft-bolche. Ingen har regnet på, hvad det koster at imødekomme de nuværende om kommende brugeres ønsker.
  • Stadion – ingen har regnet på, hvad det vil koste at bygge en sydtribune og hvad der ellers mangler på det gamle stadion.
  • Vi ved også, at det er påtrængende med at nyt hjælpemiddeldepot – grunden, det nuværende ligger på er solgt.
  • Og endelig skal der fortsat være aktivitetscenter i Sorringhus, men hvis den gamle bygning rives ned, skal der sikres et erstatningsbyggeri.