Byfortætning – nu også på landet

Lad os fordele væksten ud over hele kommunen


Af Peter Sig Kristensen, byrådskandidat

Der er så meget snak om byfortætning i de her år i Silkeborg. Tomme lommer i byen både i bredden og i højden skal fyldes ud med nyt byggeri, så vi udnytter pladsen bedre. Papirtårnet, Søtorvet, Å-Viften, you name it.

Måske det er på tide at se lidt på, hvad vi skal gøre i de mange velfungerende byer og lokalsamfund på landet i Silkeborg Kommune, når nu væksten er her. Det kunne jo være, at vi sammen kunne gøre mere for at fordele væksten til hele kommunen.

Sydpå i kommunen ligger for eksempel Bryrup. Lige på kommunegrænsen, og dermed tæt på, hvor væksten ifølge onsdagens leder i Midtjyllands Avis stopper, og reservatet begynder. Som reservatet bliver beskrevet i lederen, er det ikke noget kønt sted. Det synes jeg ellers, her er.

Lad os få noget byfortætning i Bryrup, gerne som supplement til al den her sammenpakning af mennesker og bygninger i Silkeborg. Husk på, at I bor i en Outdoor Capital, så I skal da gerne have lidt plads til at vifte med ørerne.

Helt konkret kunne byfortætning a la Bryrup ske ved, at vi flytter plejecentret Birkebo ind til byen. Her mener jeg – selvfølgelig  – byen Bryrup, og ikke byen Silkeborg. For byrådet på Søvej er jo byråd for alle byer i kommunen, og ikke kun Silkeborg By.

Fordelen ved den løsning, som er blevet mulig, efter at Ældre- og Handicapudvalget nu igen vil sætte penge af til byggeri af plejecenter i Bryrup, er mange:

  • De ældre og de demente i det nye Birkebo vil bo i samme byggeri, med økonomiske fordele for driften som resultat
  • De ældre og de demente i det nye Birkebo vil bo tæt på byens puls med skole, dagligvarebutik, hal og søbad
  • Vi kan skabe et tættere samarbejde, til alles glæde, mellem det nye Birkebo og vores børn og unge i dagpleje, børnehave og skole

Et rent Kinder-æg. Og for lige at trumfe det, så det ikke bare er hele tre fordele:

Jeg tror gerne, at der er folk lokalt i Bryrup, der vil overtage det nuværende arkitekttegnede Birkebo i stedet for, at politikerne nu vil rive det ned.

Kombardo, kære politikere. Tag en tur på landet, og lad os snakke om det. Tit ved vi som lokale, hvor guldet ligger begravet.