Byrådet vil have mere trafik på Nørreskov Bakke

Det er konsekvensen af, at hele byrådet minus Enhedslisten godkendte en bevilling på fem mio. kr. til at opkøbe jord til en udvidelse af Lillehøjvej mellem Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke.

I forvejen er der lavet udkørsel med lyskryds fra området til både Kejlstrupvej og Nordre Ringvej, så den vej kan man sagtens komme ud. Når Lillehøjvej er udvidet, skal der laves et lyskryds ved Nørreskov Bakke, og så det er altså den vej trafikken skal.

At det kommer til at medføre mere trafik på Nørreskov Bakke, må stå lysende klart for alle byrådsmedlemmer efter de seneste to byrådsmøder. Vi har fra Enhedslisten gjort tydeligt opmærksom på det – uimodsagt!

Jeg kan tilføje, at byrådet mener det så alvorligt, at det må koste, hvad det vil.

Der er nemlig ikke lavet en beregning på, hvad selve anlægsarbejdet kommer til at koste. Der er kun sat penge af til arealopkøb og projektering.

På byrådsmødet i november vedtog et enigt byråd ellers (på vores initiativ), at der skulle laves en beregning på, hvad det kommer til at koste. Det forsøgte vi at holde fast i på byrådsmødet i december, men det mente resten af byrådet ikke længere var vigtigt.

Efter dette byrådsmøde kan jeg konstatere, et Enhedslisten er det eneste parti, der

  • ønsker at kende den samlede udgift på et anlægsprojekt, før der stemmes om det
  • ønsker at der ikke ledes mere tung trafik fra et erhvervsområde ud på Nørreskov Bakke
  • ønsker at der som minimum laves en trafikanalyse
  • ønsker at byrådet overvejer, om dette ukendte millionbeløb kan bruges bedre andre steder(f.eks. ved Skægkær hvor der skal laves en omfartsvej)
  • ønsker at respektere den private ejendomsret!! – og undlade at ekspropriere til en udvidelse af Lillehøjvej med vejtræer og buslommer (hvor ingen busser kører).

Når det drejer sig om asfalt og lyskryds er der ingen ende på det samlede byråds (minus Enhedslisten) velvillighed. Med lukkede øjne stemmes der for en overflødig anlægsudgift, som sandsynligvis kommer til at koste ligeså meget som de seneste to års underskud på ældreområdet.

Og forståelsen for borgerne på Nørreskov Bakke blegner, når TV kameraerne slukkes.

Jørgen Madsen

Enhedslisten Silkeborg