Byrådets flertal var langt fra enige med Enhedslisten

På det sidste byrådsmøde før jul stod partiet stort set alene om det meste

LeneJørgen02

Det har nok aldrig været nogen hemmelighed, at Enhedslisten Silkeborg kæmper en indædt kamp for borgerne, for naturen og for miljøet – og lige så lille en hemmelighed har det været, at partiet i byrådet for det meste står alene i denne kamp. Det blev til overflod demonstreret på byrådsmødet den 15. december. Du kan se hele byrådsmødet på kommune-tv (åbnes i nyt vindue) og finde de enkelte dagsordenpunkter på listen under tv-feltet.

Som punkt 4 på dagsordenen skulle byrådet drøfte en lokalplan, der tillader opførelse af fire højhuse på ti etager på Bredhøjvej. Den ide er Enhedslisten lodret imod – fordi lokalplanen er mere end almindeligt dårligt udarbejdet, og fordi den ikke rummer skyggen af overvejelser om bæredygtighed. Lene Fruelund sagde blandt andet under behandlingen af punktet:

– Lokalplanen rummer intet om eksempelvis vandafledning, genbrug til toiletskyl, affaldshåndtering eller byggeriets energimæssige standard. Jeg synes, det er meget sølle.

Hun pegede også på det paradoksale i, at lokalplanen strider mod kommunens egen højhusstrategi om bygninger på maksimalt fem etagers højde:

– Vi er ikke imod, at man bygger på grunden, men lokalplanen er så ringe, at vi ikke kan stemme for den. Hvorfor har vi en højhusstrategi, hvis vi bare blæser på den?

Afslutningsvis foreslog hun Plan-, Miljø- og Klimaudvalget omdøbes til Plan-, Dispensatons. og Ekspeditionsudvalget.

Også til dagsordenens punkt 10 om priserne fra Silkeborg Forsyning havde Enhedslisten indvendinger. Her problematiserede Jørgen Madsen den licitation, der er årsag til de nye, lavere priser:

– Afhentning af husholdningsaffald bliver billigere. Og det tror pokker, for det udbud, der gør, at det ikke længere er Reno Nord men Meldgaard, der skal afhente affaldet, betyder, at afhentningen stiger fra 850 spande til 1450 spande pr. mand pr. dag! Det betyder, at man går fra 20 mand til 13-15 til at afhente affaldet. De går fra 11 til seks biler. det er det, der gør, at det bliver billigere. Så kan man så undre sig over, at når kravene til skraldemændene stiger så voldsomt, så bliver det kun 2-12 % billigere …

Heller ikke dette synspunkt fik stor opbakning.

Til dagsordenens punkt 14, der handlede om at finansiere et underskud på bygge- og anlægsarbejder inden for Børn og Unge af driften, havde Enhedslisten stillet forslag om, at pengene i stedet skulle tages af kommunekassen. Begrundelsen var, at Børn & Unge-området i forvejen er økonomisk trængt, og at kommunekassen derfor må træde til for ikke at belaste området yderligere. Men desværre stod Enhedslisten helt alene. Alle – inklusive Socialdemokraterne og SF – stemte for at tage pengene fra den trængte driftskonto.

Også til punktet om budgetopfølgning fremsatte partiet kritiske kommentarer – og så gik byrådet over til Enhedslistens forslag om at afholde borgermøde om de mange parkeringsprojekter, der florerer lige nu (læs mere om det forslag her (åbnes i nyt vindue)).

Lene Fruelund påpegede indledningsvis, at byens borgere er de bedste eksperter, når det gælder byudvikling, og at de derfor skal være fuldt oplyste om planerne om parkeringskældre- og pladser:

– Vi skal turde møde borgerne om noget, der i den grad kan bringe sindene i kog, sagde hun og fortsatte, at det ville være at stikke halen mellem benene ikke at bakke op om Enhedslistens forslag.

De øvrige byrådsmedlemmer – minus løsgængeren Leif Lund – valgte at stikke halen mellem benene og stemte forslaget ned.