Byrådsmødet den 26. maj

Der er som bekendt kommet et nyt politisk flertal i byrådet i Silkeborg, og det kom meget klart frem på byrådsmødet mandag d. 26/5. At der så ikke var helt konsistens i de politiske partiers stillingtagen, er en anden sag.

Lene_240w
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

De to punkter på dagsordenen, der gav anledning til den største talelyst, var sager, der kom fra Plan- Miljø- og Klimaudvalget. Her har udvalgsformand Jarl Gorridsen også tidligere bekendtgjort, at der skal siges mindre NEJ, for borgerne skal mærke, der er kommet et nyt flertal i byrådet. Den første sag omhandlede dispensation for en lokalplan i Sejs-Svejbæk om etablering af grønne tage. Der blev fra borgerlig side talt umådeligt meget om at man ikke ville tvinge nogen, ikke ville trække noget ned over hovedet på folk! Nu rummer en lokalplan altid nogle retningslinjer eller restriktioner, så noget vil jo altid blive trukket ned over hovedet på folk. Men det var ret særpræget at opleve, at nogle af modstanderne af tvang selv har været med til at tvinge andre borgere i kommunen til at skifte gasfyret ud med fjernvarme! Som sagt rummer en lokalplan altid elementer af tvang, og hvis det er velbegrundet, har Enhedslisten ikke noget imod det. Vi stemte sammen med S, SF og Radikale for at bevare lokalplanen, som indebærer at husene i udstykningsområdet, som karakteriseres som et område med særlig landskabelig værdi, skal have grønne tage. Men desværre – hele den borgerlige fløj stemte for dispensationen.

Det andet punkt, som gav anledning til megen debat, handlede om en plan for opførelse af et lejlighedskompleks, der hvor den gamle husholdningsskole ligger. Enhedslistens byrådsmedlemmer stemte tidligere på året for, at Husholdningsskolen kan rives ned, og at der i stedet kan opføres nye boliger på grunden. Havde det projekt, der nu blev forelagt byrådet, været kendt på det tidspunkt, havde vi ikke stemt for. Det projekterede byggeri vil efter vores opfattelse skæmme og ødelægge miljøet på Åhavevej – og det handler ikke om at tækkes beboerne der, men om at bevare et vist samlet præg på området – vi har ikke brug for flere øjenbæer i Silkeborg. Der er en lokalplan for området, som den potentielle bygherrer søger om indtil flere dispensationer fra, bl.a. dispensation til at bygge højere og til at undlade grønne tage. Der er ingen tvivl om, at det i dette tilfælde er den potentielle bygherrer, der suverænt søger at udforme en ny lokalplan, og som et stort flertal i byrådet stemte for mens vi sammen med den radikale Johan Brødsgaard, Leif Lund (løsgænger) og Teresa Jørgensen fra Venstre stemte imod. S og SF’s holdning til dispensationer i denne sag matcher dårligt deres holdning i førnævnte.

Friplejehjem i Kjellerup var også på dagsordenen. Det var ikke spørgsmål om etableringen, for det har Silkeborg kommune og byrådet ingen indflydelse på. Det handlede alene om at godkende et ‘skide skema’, som af formelle grunde skulle godkendes af byrådet. Men debatten om friplejehjem – godt eller skidt – kom alligevel. S og SF ytrede sig kritisk, mens de borgerlige synes, hele tanken om friplejehjem er formidabel. Det skulle bare ikke have ligget i Kjellerup, mente Mia Schmidt (K), mens Hans Jørgen Hørning (V), der har været primus motor i at få et friplejehjem til kommunen, synes det er fint og DF – tja, det var ret svært at blive klog på, hvad de mente. Jeg har tidligere givet udtryk for EL’s holdning i den sag i et læserbrev, som også kan læses her på siden.

Der var budgetopfølgning på dagsordenen også. Hvordan ser situationen ud efter årets første kvartal? Ser man alene på disse tal har vi et problem – der er brugt for få penge! Et budget er også et udtryk for politikernes beslutning om et givet serviceniveau som koster en given sum penge. Hvis pengene ikke bruges, må det være et udtryk for, at borgerne ikke får den service, som politikerne har besluttet. Det havde jeg planlagt at sige en masse om, også om hvor jeg aktuelt mener, vi har brug for at speede op i stedet for at hænge i bremsen. I stedet fik Steen Vindum leveret et indlæg om at udvalgene samlet set har forbrugt ca. 70 mill. mere end oprindeligt budgetlagt! Her havde det været rart at være skrap til kommunal økonomi, for så burde den have været returneret skarpere og klarere end jeg formåede.

Det var et temmelig langt byrådsmøde, ovenstående er udvalgte områder, det kan ses i sin fulde længe på kommunen hjemmeside….ZZZzzzz Men det er dog også muligt at hoppe mellem dagsordenspunkterne, hvis der er områder af særlig interesse.