VORES BØRN ER IGEN BLEVET TABERNE

“Så er der landet en budgetaftale for næste år. En budgetaftale, som fem partier og dermed 27 ud af 31 byrådsmedlemmer bakker op om. En budgetaftale, som på trods af fine ord som “løft af skoleområdet”, “løft af ældreområdet” og “dropper besparelser på 19 mio. kr.”, består af massive nedskæringer på vores kommunale velfærd! For regner man plusser og minusser sammen, som de talnørder vi nu engang er i Enhedslisten, så står det klart, at der stort set hele vejen rundt er et stort og tydeligt minus. Både på skoleområdet, på familieområdet, på socialområdet og på ældreområdet.

Værst ser det dog ud for vores daginstitutioner, hvor der samlet set skal spares 9,4 mio. kr. næste år. Hvis det ikke er et blodbad på vores børns vegne, så ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde det. Faktisk vil jeg endda gå så langt som at bruge ordet løftebrud! Hvorfor? Jo, fordi vi sidste år lovede hinanden, at vi ville investere i vores børn, og at Silkeborg Kommune selvfølgelig ville leve op til loven om minimumsnormeringer, som træder i kraft den 1/1 2024. En lov, der tilsiger, at der skal være 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn. På papiret i hvert fald. Men ifølge BUPL får de nu vedtagne besparelser store konsekvenser. Faktisk svarer besparelserne på dagtilbudsområdet til ca. 15-20 pædagogstillinger. Og dermed er det BUPL’s vurdering, at det ikke er sandsynligt, at Silkeborg Kommune kommer til at tildele tilstrækkeligt budget til at sikre minimumsnormeringer i 2024. 

Prøv lige at læs det igen.

Det er BUPL’s vurdering, at det ikke er sandsynligt, at Silkeborg Kommune kommer til at tildele tilstrækkeligt budget til at sikre minimumsnormeringer i 2024. 

Et flertal har altså netop besluttet, at…”

Åbent møde om budget 2023 for Silkeborg

“Til råd, organisationer, foreninger, bestyrelser, tillidsfolk
og ansatte i Silkeborg Kommune – og alle borgere

Som I formodentlig er klar over, er det blevet sæson for budgetforhandlinger – og derefter
aftale. Fra Enhedslistens side forventer vi en budgetaftale i uge 38, da sidste frist for at lave
en sådan er 27. september.

Årets budgetproces er særligt præget af to forhold:

1. Borgmester Helle Gade har sat sig i spidsen for, at der bliver gjort op med den
underbudgettering, som har redet Silkeborg Kommune som en mare de seneste mange
år. Særligt på børne- og familieområdet, socialområdet, handicapområdet og
ældreområdet. Dette initiativ bakker vi fra Enhedslistens side stærkt op om – det har vi
efterspurgt i årevis.

2. Vi har stramme rammer for både driftsudgifter og anlægsudgifter, aftalt mellem
kommunerne som helhed og Folketinget. Når vi samtidig har en alt for høj vækst i
tilflytningen til kommunen, lægger det et ekstra pres på budgettet. Det kan vel være,
at høj tilflytning er en fordel i det lange løb, men det er det ikke på kort sigt, hvilket de
senere års udvikling har vist.

Vi synes, I som råd, organisationer, foreninger og bestyrelser skal høres – I skal have
mulighed for at fremkomme med jeres synspunkter overfor os….”

Vi vil kvalitet til børnene

“Silkeborg Kommune vokser, og det går stærkt. Børnefamilier flytter hertil i store tal, og de er alle velkomne.

Men vi skal som kommune være i stand til at tilbyde dem høj kvalitet i daginstitutionerne, og her mangler vi en del for tiden.

Se bare byrådets dagsorden til mandag. Der er bevillinger på vej til pladser til de mindste i Funder, Buskelund og Gødvad. Og hos mig, til mine egne børn, i Resenbro. Det er til børn, som allerede er flyttet til kommunen, som byrådet altså først nu sætter penge af til pladser til.

Det er for sent, men det er eneste mulighed.

Vi erkender, at det skal gå stærkt nu, og at eneste mulighed på den baggrund er modulbyggeri som omtalt i sidste uges avis. Det er gode pladser i god kvalitet, der kommer med modulbyggerier i Linå, Funder, Buskelund, Balle og Gødvad. Men det kunne være bedre, hvis det ikke bare handlede om at bygge hurtigst muligt, men også om at bygge bedst muligt.

Se eksempelvis den runde daginstitution i Sorring, den spændende daginstitution i Kragelund eller bevægelses-institutionen i Funder. Alle er bygget efter klare pædagogiske principper og med inddragelse af perspektiver fra både børn, forældre og ansatte. Se også den nyeste daginstitution i Sejs-Svejbæk og tankerne bag de to kommende i Kjellerup. Der er gode tanker bag, som et…”

Silkeborg Kommune skal på omgangshøjde med væksten

“Enhedslisten i Silkeborg vælger at svare åbent på borgmester Steen Vindums over-ivrighed med at lande budgetter for kommunen for 2022 i en uset lukket proces. Derfor fremlægger partiet nu et konkret udspil til anlægsbudgettet for de kommende år og inviterer lokale borgere, medarbejdere, råd og organisationer til åben dialog.

”Vi skal som kommune på omgangshøjde med den markante vækst”, udtaler det mangeårige byrådsmedlem Lene Fruelund, og fortsætter: ”Væksten presser ikke bare institutioner og skoler for børnene, men vi får også flere ældre og socialt udsatte. Derfor er vores forslag til anlægsbudget spækket med nybyggeri og udvidelser på velfærdsområderne”

Udspillet indeholder blandt andet:

nye institutioner i Balle/Buskelund, Funder, Gødvad/Dybkær og Skægkær
nye udvidelser og moderniseringer af institutioner i Them, Resenbro, Virklund og Thorning
udvidelse af folkeskolerne i Funder, Resenbro, Virklund, Sejs-Svejbæk, Balle/Buskelund og Dybkær/Gødvad
24 boliger til voksne handicappede og 12 boliger til borgere med psykisk sygdom
renovering af aktivitetstilbuddene Kernen og AL-huset i Kjellerup
mere end 100 nye pladser på plejecentre i Silkeborg og Bryrup

Samtidig indeholder udspillet fra Enhedslisten et stærkt fokus på bosætning i hele kommunen, så væksten ikke fortsætter uden at være i balance mellem by og land.

”Vi ønsker en pause indtil videre fra nye lokalplaner i de vækstområder, hvor vi…”