DET HANDLER OM AT HAVE RET

“Helt i starten af min lokalpolitiske løbebane, for små ti år siden, belærte en tidligere lokal gruppeformand i Venstre mig om, at det i politik ikke handler om at have ret, men om at få ret. Det, han mente var, at man jo kunne have nok så meget ret i, hvad man sagde, men at politik handler om at kunne tælle til et flertal, og dermed få ret.

Det var en vigtig læring, og jeg er nu klar til at svare Poul Dahl, for ham var det.

Du er forkert på den, Poul Dahl. Politik handler om at have ret, ikke om at få ret.

At reducere politik til en kamp om at få ret reducerer politik til intet andet end en avanceret leg for voksne. Ikke ret meget anderledes end endnu en sæson af Robinson. Så kommer det til at handle om at lave alliancer, kommunikere og måske ligefrem manipulere og lyve, til man kan tælle til 4 i udvalget eller 16 i byrådet, og blækket er tørt på den politiske beslutning eller aftale.

Politik er meget mere end det. Det er alvor, ikke leg. Ja, for nogle borgere, eller for dyr og planter eller andet, vi har ansvaret for som politikere, kan der ligefrem være tale om liv eller død eller det, der ligner.

Et aktuelt eksempel kan illustrere min tilgang til lokalpolitik. I en sag til denne uges møde i Klima- og Miljøudvalget slår vores embedsmænd fast, at den tidligere borgmester efter deres faglige vurdering tre gange brød…”

SKOVEN VAR EN SØLLE SKOV, FOR DER VAR INGEN TRÆ´R

“En af mine byrådskolleger citerede i byrådssalen i sidste uge fra et vers fra børnesangen Posemandens Bil. Det skete, da vedkommende i min oplevelse gjorde grin med den skov ved Cirkus Impala, som jeg forsøgte at få byrådet til at tage bedre vare på end ved at bygge ned til 10 meter fra skoven.

Gad vide, om samme byrådskollega vil citere samme vers, hvis vi skal have sagen fra Bragesvej i byrådssalen? I så fald tænker jeg, det vil blive endnu sværere for ham at tale skoven ned i dette tilfælde. I sagen vil udvikler således bygge helt ned til 0 meter fra skovbyggelinjen. Klods op og ned, for det er klodser i form af punkthuse, vi taler om, af skoven.

Jeg har fuld respekt for, at udvikleren, lokale Kristian Kryger, forsøger i dette tilfælde. For vi har at gøre med en virkelig ringe lokalplan fra 2007, som giver ham muligheden. Han kan støtte ret på, at byrådet dengang var stort set ligeglade med Naturbeskyttelseslovens §17.

Og så kan han alligevel – heldigvis – ikke.

For det er ikke sådan, at en samling byrådspolitikere, hverken i Silkeborg Kommune eller andre af landets 97 kommuner, bare kan sidde Naturbeskyttelsesloven, eller andre love, overhørig.

Netop derfor savner jeg i høj grad noget i sagens beskrivelse, når jeg skal behandle den i Plan- og Vejudvalget efter påske. Jeg mangler en vurdering fra Silkeborg Kommunes fagligt stærke administration af, hvordan…”

Åbent møde om budget 2023 for Silkeborg

“Til råd, organisationer, foreninger, bestyrelser, tillidsfolk
og ansatte i Silkeborg Kommune – og alle borgere

Som I formodentlig er klar over, er det blevet sæson for budgetforhandlinger – og derefter
aftale. Fra Enhedslistens side forventer vi en budgetaftale i uge 38, da sidste frist for at lave
en sådan er 27. september.

Årets budgetproces er særligt præget af to forhold:

1. Borgmester Helle Gade har sat sig i spidsen for, at der bliver gjort op med den
underbudgettering, som har redet Silkeborg Kommune som en mare de seneste mange
år. Særligt på børne- og familieområdet, socialområdet, handicapområdet og
ældreområdet. Dette initiativ bakker vi fra Enhedslistens side stærkt op om – det har vi
efterspurgt i årevis.

2. Vi har stramme rammer for både driftsudgifter og anlægsudgifter, aftalt mellem
kommunerne som helhed og Folketinget. Når vi samtidig har en alt for høj vækst i
tilflytningen til kommunen, lægger det et ekstra pres på budgettet. Det kan vel være,
at høj tilflytning er en fordel i det lange løb, men det er det ikke på kort sigt, hvilket de
senere års udvikling har vist.

Vi synes, I som råd, organisationer, foreninger og bestyrelser skal høres – I skal have
mulighed for at fremkomme med jeres synspunkter overfor os….”

PRESSEMEDDELELSE: Tværpolitisk alliance fra højre til venstre ønsker gigantisk energiinvestering i Silkeborg Kommune

“Skal Silkeborg Kommune levere sit bidrag til den grønne omstilling, så skal der ske et markant gearskifte i kommunens andel af vedvarende energi. Det er det klare signal fra fem politikere – fra fire partier – der har stillet forslag om en “energi-ø” til lands. Altså, ét sted i kommunen, hvor man etablerer vindmøller, solceller og andre kilder til vedvarende energi. Det er oprindeligt et forslag fra KL og pensionsionskasserne, der skal sikre, at der leves op til regeringens vision om at firedoble den vedvarende energi til lands. Håbet er, at der etableres 10-15 “øer” rundt i landet.

Den politiske alliance udgøres af formand for Plan- og Vejudvalget, Martin Jakobsen (C), formand for Klima- og Miljøudvalget, Rune Kristensen (S) og Luis Da Silva Martins (B), formand for Klimahandlingsudvalget. Ydermere er Peter Sig Kristensen (Ø) og Johan Brødsgaard (B), der udgør formandskabet i KL’s Kultur- Erhverv- og Planudvalg, medforfattere på forslaget.

“Vi ser det som værende realistisk”, at der i den sydvestlige del af vores kommune vil kunne være rammerne for store energianlæg”, siger Peter Sig Kristensen og henviser bl.a. til, at der i kommuneplanen er udlagt areal til vindmøller nær Bredlund.

Den holdning deles af Martin Jakobsen. “Vi skal i gang med planlægningen af vedvarende energi så hurtigt som muligt. Mit udvalg kan levere rammerne, så vi kan tiltrække investorer til området”.

“Vi har mange initiativer i gang på det grønne område”, medgiver Rune Kristensen. “Vi arbejder på at eksekvere vores klimahandlingsplan – men skal vi nå målsætningen om at blive en co2-neutral kommune, så skal vi se på vores energiforsyning, og hvordan vi får omstillet denne”.

“Idéen med en energi-ø handler også om lokal forankring. I forslaget fra KL lægges der op til en tæt dialog med lokalområdet – og ydermere, at en del af overskuddet fra projektet faktisk kommer området til gode. Midlerne kan investeres lokalt, uanset om det måtte være til et forsamlingshus, en boldbane eller helt tredje”, tilføjer Luis Da Silva Martins.

“Det er et forslag fra KL, at vi skal skabe et samarbejde mellem…”