Er der en ingeniør til stede?

“Overskriften til dette indlæg er hentet fra en række programmer på DR1, hvor forskellige bygninger gennemgås for åbenlyse arkitektoniske mangler.

I dette indlæg vil jeg beskrive en sag der helt åbenlyst mangler input fra en ingeniør. Det handler om den afgørelse forsyningstilsynet har afgivet i behandlingen af den sag de selv har taget initiativ til, og som vedrører det tab på 70 mio kr. Silkeborg Forsyning har opnået ved at spekulere i elpriser tilbage i 2021.

Forsyningstilsynet beder Silkeborg Forsyning om at redegøre for hvordan de agter at dække tabet. Underforstået: Det vil ikke være lovligt at lade varmeforbrugerne betale, da et tab på spekulation ikke kan pålægges den pris kunderne skal betale for at få leveret varme.

Hvad gør så Silkeborg Forsyning? De opdeler selskabet i en el-del og en varmedel. Og så fortæller de tilsynet at det skam ikke er på varmesiden tabet vil blive betalt, men derimod på elsiden.

At det i sidst ende stadig er selskabets varmekunder der kommer til at betale er nu, ifølge Forsyningstilsynet, ikke længere en sag de vil behandle.

Når Silkeborg Forsyning producerer varme er det i princippet kølevandet fra elproduktionen de sender ud i varmerørene. Produktionen af elektricitet bliver så solgt til højestbydende, og selskabets varmekunder betaler for alle de omkostninger der er ved at producere varme. Vedligehold af ledningsnettet vil indgå som en udgift, og salg af strøm vil indgå som en indtægt. Det er altså ikke muligt blot at brænde naturgas af til varmeformål uden også at producere strøm.

Det er derimod muligt blot at anvende strøm fra systemet til at varme vandet op med. Indtil for nylig har afgiftsstrukturen på el bevirket at det sjældent var en god forretning, men nu har politikerne da endelig indset at det da ikke giver nogen mening. Det er muligt at de nu har haft en ingeniør ind over…

Det betyder, at på tidspunkter hvor der er ekstra strøm i systemet, f.eks. fordi det blæser eller solen skinner, ja så kan Silkeborg Forsyning anvende denne billige (eller gratis) overskudskapacitet af strøm til at…”

Er der en ingeniør til stede?

“Overskriften til dette indlæg er hentet fra en række programmer på DR1, hvor forskellige bygninger gennemgås for åbenlyse arkitektoniske mangler.

I dette indlæg vil jeg beskrive en sag der helt åbenlyst mangler input fra en ingeniør. Det handler om den afgørelse forsyningstilsynet har afgivet i behandlingen af den sag de selv har taget initiativ til, og som vedrører det tab på 70 mio kr. Silkeborg Forsyning har opnået ved at spekulere i elpriser tilbage i 2021.

Forsyningstilsynet beder Silkeborg Forsyning om at redegøre for hvordan de agter at dække tabet. Underforstået: Det vil ikke være lovligt at lade varmeforbrugerne betale, da et tab på spekulation ikke kan pålægges den pris kunderne skal betale for at få leveret varme.

Hvad gør så Silkeborg Forsyning? De opdeler selskabet i en el-del og en varmedel. Og så fortæller de tilsynet at det skam ikke er på varmesiden tabet vil blive betalt, men derimod på elsiden.

At det i sidst ende stadig er selskabets varmekunder der kommer til at betale er nu, ifølge Forsyningstilsynet, ikke længere en sag de vil behandle.

Når Silkeborg Forsyning producerer varme er det i princippet kølevandet fra elproduktionen de sender ud i varmerørene. Produktionen af elektricitet bliver så solgt til højestbydende, og selskabets varmekunder betaler for alle de omkostninger der er ved at producere varme. Vedligehold af ledningsnettet vil indgå som en udgift, og salg af strøm vil indgå som en indtægt. Det er altså ikke muligt blot at brænde naturgas af til varmeformål uden også at producere strøm.

Det er derimod muligt blot at anvende strøm fra systemet til at varme vandet op med. Indtil for nylig har afgiftsstrukturen på el bevirket…”

VORES BØRN ER IGEN BLEVET TABERNE

“Så er der landet en budgetaftale for næste år. En budgetaftale, som fem partier og dermed 27 ud af 31 byrådsmedlemmer bakker op om. En budgetaftale, som på trods af fine ord som “løft af skoleområdet”, “løft af ældreområdet” og “dropper besparelser på 19 mio. kr.”, består af massive nedskæringer på vores kommunale velfærd! For regner man plusser og minusser sammen, som de talnørder vi nu engang er i Enhedslisten, så står det klart, at der stort set hele vejen rundt er et stort og tydeligt minus. Både på skoleområdet, på familieområdet, på socialområdet og på ældreområdet.

Værst ser det dog ud for vores daginstitutioner, hvor der samlet set skal spares 9,4 mio. kr. næste år. Hvis det ikke er et blodbad på vores børns vegne, så ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde det. Faktisk vil jeg endda gå så langt som at bruge ordet løftebrud! Hvorfor? Jo, fordi vi sidste år lovede hinanden, at vi ville investere i vores børn, og at Silkeborg Kommune selvfølgelig ville leve op til loven om minimumsnormeringer, som træder i kraft den 1/1 2024. En lov, der tilsiger, at der skal være 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn. På papiret i hvert fald. Men ifølge BUPL får de nu vedtagne besparelser store konsekvenser. Faktisk svarer besparelserne på dagtilbudsområdet til ca. 15-20 pædagogstillinger. Og dermed er det BUPL’s vurdering, at det ikke er sandsynligt, at Silkeborg Kommune kommer til at tildele tilstrækkeligt budget til at sikre minimumsnormeringer i 2024. 

Prøv lige at læs det igen.

Det er BUPL’s vurdering, at det ikke er sandsynligt, at Silkeborg Kommune kommer til at tildele tilstrækkeligt budget til at sikre minimumsnormeringer i 2024. 

Et flertal har altså netop besluttet, at…”

KOMMUNEKASSE I FRIT FALD

“Silkeborg Kommunes kasse er i frit fald. Det er ikke noget, vi forudser. Det er noget, der sker lige
nu, og har varet i indtil videre 8-10 måneder.
Det viser en helt offentlig orienteringssag fra sidste uges møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget
klart og tydeligt.
Farten på faldet i kassebeholdningen er taget til i år, således at vi her i 2023 har mistet 100 mio.
kr. i kassen pr. kvartal set i gennemsnit over det seneste års kassebeholdning. Vi gik således ind i
2023 med en gennemsnitlig kassebeholdning over 12 måneder på ca. 800 mio. kr., mens vi her 1.
juli lå på ca. 600 mio. kr.
Så hvis tendensen fortsætter, og det er der os bekendt ikke noget, der siger, den ikke gør, lander vi
på 500 mio. i gennemsnit 1. oktober, 400 mio. nytårsdag 2024 osv. I kan selv regne ud, hvis kursen
holdes, hvornår vi lander på samfulde 0 kroner i gennemsnit i kassen set over de seneste 12
måneder?
Svaret 1. januar 2025 er korrekt.
Vi gider ikke rigtigt gentage, hvem der i årevis har advaret mod netop denne situation, mens
byrådsflertallet bare har fortsat ræset mod bunden. I kan selv søge i Midtjyllands Avis´ arkiv og i
indslag på byråds-tv. Det tidligere og nuværende borgmesterparti har i øvrigt ligget i ske med
hinanden om denne økonomiske politik med åbent hul i bunden af kassen.
Heldigvis kan vi gøre noget, og det kan vi gøre hurtigt; vi behøver ikke engang afvente
budgetvedtagelsen for næste år og næste års begyndelse.
Vi kan sætte en bremse på vores anlægsudgifter i 1-2 år, så vi ikke skraber bunden af kassen med
de ubehageligheder, det fører med sig. Det gør vi ved at…”