Topmålet af tåbelighed

“Jeg forstår godt Ulrich Fredbergs beslutning om at træde ud af regionsrådet. Det er surt at være i politik, når man konstant føler, at man taler for døve ører og ingen lader sig påvirke af gode og velunderbyggede argumenter og resultater. Især når man som UF i sit faglige virke, har været vant til det direkte modsatte.

Der er for mig at se ingen tvivl om, at UF fra den første dag som regionsrådsmedlem var ugleset af ikke blot flere i regionsrådet men også flere i administrationen.

Man kan godt diskutere, om UF er en dygtig politiker eller ej, men det kan ikke diskuteres, at han som læge og overlæge har haft en enorm betydning for udviklingen af Silkeborg Sygehus og bidraget meget væsentligt til de prisværdige resultater sygehuset har præsteret.

Der har siden regionernes dannelse skullet kæmpes for sygehuset i Silkeborg – det skulle der også i de fire år fra 2014-2017, jeg var medlem af regionsrådet for Enhedslisten.

Så stor anerkendelse af UF og helt modsat de 33 regionsrådsmedlemmer, der onsdag besluttede at nedlægge de 34 medicinske sengepladser her i Silkeborg. Det er topmålet af tåbelighed. Jeg er helt på linje med dem, der klandrer regeringen for ikke at sikre regionerne en tilstrækkelig økonomi.

Når de ekstra millioner,…”

Åben sundhedskonference – Alle er velkommen!

Det sammenhængende sundhedsvæsen
Hvad mener vi?
Åben sundhedskonference
Lørdag den 28. marts 2020
i Bogcafeen, Smedegade 17, Horsens

Sundhedskonference har som mål at sætte gang i en debat om og skitsere nogle pejlemærker og indsatsområder for fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen.
Hvilke sundhedspolitiske tiltag kunne rejses op til det kommende regions- og kommunalvalg 2021?
Arr. Enhedslisten, Region Midtjylland i samarbejde med Enhedslistens sundhedspolitiske udvalg.

Det sammenhængende sundhedsvæsen
Program formiddag
10 – 11
Fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen
og en vurdering af udspil til sundhedsreform fra Kommunernes
Landsforening og Danske Regioner
Oplæg ved Peder Hvelplund, MF Enhedslisten

11.00 -11.30
Fremtidens styring af medicinproduktion og medicinpriser
– hvordan?
Indledning ved Lars Mogensen, Regionsrådsmedlem samt
bestyrelsesmedlem Amgros

11.40 – 13.00
Workshops:
a) Fremtidens sundhedshuse – mange tilbud under et tag!
Udfordringer og muligheder – forebyggelse, behandling, pleje og
rehabilitering, støtte ved psykisk sårbarhed.
Indledning ved Leif Gjørtz, byrådsmedlem og lokalformand for
Sind samt Else Kayser, regionsrådsmedlem
b) Det centraliserede sundhedsvæsen – hvad er prisen for den
forbedrede…

”Det er dyrt at være fattig”

Dette gamle ordsprog kan aktuelt godt bruges som beskrivelse af vores sundhedsvæsen, hvor der i dag ikke er sammenhæng mellem mængden af opgaver og aktuelle resurser.

Vi ved, at vi som borgere bliver flere og flere ældre og med alderen stiger desværre ofte antallet af behandlingskrævende skavanker og sygdomme. Vi ved at det offentlige sundhedsvæsen siden 2002 og frem til 2018 årligt har skabt en produktivitetsstigning på ca. 30%. Vi ved, at det kræver ressourcer og tid at flytte en række funktioner sammen, og at opbygge en ny fælles arbejdskultur og nye arbejdsgange, således som det er tilfældet for det det nye Århus Universitetshospital, hvor en række gamle hospitaler i Århus nedlægges og opgaver flyttes sammen.

Enhedslisten har op til de kommende budgetforhandlinger mellem regering og regioner forslået at hospitalsvæsenet her og nu skulle tilføres 2 milliarder til det somatiske sundhedsvæsen samt 1 milliard til det psykiatriske område. Herefter med afsæt i bl.a den demografiske udvikling yderligere en 2 % årlig vækst i perioden 2019-25. Danske Regioner har på deres nyligt afholdte generalforsamling vedtaget – på forslag fra Enhedslisten – at fjerne det sidste krav om 2 % produktivitetsstigninger i det regionale sundhedsvæsen, samt lempelse af anlægsloftet.