Medieansvarlig regionssekretær, Enhedslisten, Region Midtjylland

“Enhedslisten i Region Midt ønsker at intensivere brugen af sociale medier i det politiske arbejde, så er du kreativ og initiativrig, erfaren i brug sociale medier, og kan du trives i et meget selvstændigt arbejde med lidt skæve arbejdstider?
Så er du måske den nye medieansvarlige regionssekretær i Enhedslisten, Region Midtjylland.
Som medieansvarlig regionssekretær har vi brug for en, der er stærk i brugen af IT og sociale medier, har gode formidlingsevner og har interesse for det politiske arbejde.
Funktionsbeskrivelse
Fremstilling af videoer og film til brug på bl.a. de sociale medier.
Udarbejdelse af opslag på de sociale medier.
Administration af de sociale medier.
Kendskab til administration af hjemmeside og intern facebookside.
Korrekturlæsning af regionsrådsmedlemmers og regionsbestyrelsesmedlemmers læserbreve og debatindlæg.
Redigering og opsætning af eksternt oplysnings- og agitationsmateriale.
Understøttelse af afdelinger uden kommunal repræsentation i brug af de sociale medier.
Understøttelse af afdelinger uden kommunal repræsentation i redigering og opsætning af eksternt oplysnings- og agitationsmateriale.
Efter anmodning levere ydelser til regionens afdelinger inden for det mediemæssige felt.
Personlige kompetencer…”

Organisatorisk regionssekretær i Enhedslisten, Region Midtjylland

“Er du politisk interesseret, initiativrig, en god inspirator og formidler, og kan du trives i et meget selvstændigt arbejde med lidt skæve arbejdstider?
Så er du måske den nye organisatoriske regionssekretær i Enhedslisten, Region Midtjylland.
Som organisatoriske regionssekretær har vi brug for en, der er organisatorisk stærk med gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner og med flair for det politiske arbejde.
Funktionsbeskrivelse
Indhentning og udarbejdelse af dokumentation for forslag som fremsættes af vore medlemmer i Regionsrådet.
Sekretærfunktion i bestyrelsen, på delegeretmøder og på repræsentantskabsmøder.
Formidling af information fra landskontoret til regionsbestyrelsen og til afdelingerne.
Formidling af information fra regionsbestyrelsen til repræsentantskabet og afdelingerne.
Kendskab til administration af hjemmeside og intern facebookside.
Udarbejdelse af interne nyhedsbreve med informationer fra regionsbestyrelsen, regionsrådsrepræsentanter og afdelinger.
Organisatorisk støtte til afdelinger.
Samarbejde med regionsbestyrelsen omkring planlægning, forberedelse og gennemførelse af interne…”