Dårlig mental sundhed koster 110 mia. årligt

Et nødråb til Venstres byrådsgruppe i Silkeborg

Jeg har sammen med politiker-kolleger fra Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget været til Social- og Sundhedspolitisk topmøde i KL torsdag-fredag i sidste uge. Når jeg læser afvisningen fra fire Venstrebyrødder af at bevilge penge til ‘Kultur på Recept’ ville jeg ønske, at Arbejdsmarkedsudvalget også havde været med til topmødet.

Alle byrådspolitikere er for et år siden blevet præsenteret for folkeundersøgelsen ‘Hvordan har du det’. Af denne undersøgelse fremgår det, at det går den helt forkerte vej med danskernes mentale sundhed.

På KL-topmødet hørte vi bl.a. Vibeke Koushede, seniorforsker ved Statens institut for Folkesundhed, som tager denne problemstilling meget alvorlig. Hun påpeger, at vi ikke kan nøjes med at fokusere på den mentale sundhed, når det er gået galt, der skal også forebyggelse til. Men selvfølgelig skal der også gøre noget, når skaden er sket.

Her kommer f.eks. ‘Kultur på Recept’ ind i billedet. Når forsøget viser, at 60 % af de deltagende sygemeldte får forbedret deres mentale sundhed og trivsel markant, så har vi ikke råd til kun at fokusere på jobeffekten. Vibeke Koushede kunne oplyse, at dårlig mental sundheds koster samfundet 110 mia. årligt. Så kan vi i Silkeborg ikke tillade os at sige, at vi ikke har råd til at bruge 837.000 kr på en effektiv indsats overfor borgere, der lider. Vi tæller, vejer og benchmarker i stor stil i Danmark, men det er langt fra alt det vi tæller, der fremmer den mentale trivsel.

Lad os også bruge kunst og kultur til at forebygge mentalt dårligt helbred, som det f.eks. blev gjort med sidste sommers operaforstillinger på Torvet, som involverede og glædede langt, langt flere end sangerne.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KL’s Socialudvalg