Dansk Arbejdsgiverforening i byen med falske påstande om kædeansvar

Det slår 3F fast efter at have nærstuderet juraen

ø-mærk_lille_lille

I en mail fra 3F til de over 2.000 byrådskandidater der er registreret på underbetalt.dk, skriver forbundsformand Per Christensen følgende:

“Til alle kandidater, der har registreret sig på underbetalt.dk

Inden for de sidste par dage har Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) formand, Jørn Neergaard, udsendt tusindvis af mails til alle byrådskandidater og valgte i kommunerne.

Arbejdsgivernes formand kalder arbejdsklausulerne for ”dyre, dårlige og dumme”. Herudover påstår han, at arbejdsklausuler og kædeansvar er imod EU-retten.

Lad mig slå det helt og aldeles fast: Jeg har endnu ikke fundet belæg for den påstand.

Enten taler Jørn Neergaard imod bedre vidende, eller også er DA ude i et sidste desperat forsøg på at skræmme kommunerne fra at bruge klausuler og kædeansvar som værktøjer til at sikre danske lønmodtagere mod at blive udkonkurreret af udenlandske håndværkere.  Men arbejdsgiverne glemmer, at klausulerne så sandelig har også til hensigt at sikre danske virksomheder mod ublu konkurrence fra virksomheder, der ikke vil respektere spillereglerne på det danske arbejdsmarked.

Lad det stå tindrende klart: Alle de juridiske kilder, vi har gravet frem, kan konstatere, at arbejdsklausuler ikke er i modstrid med EU’s gældende love og regler.

For det første, så hviler brugen af arbejdsklausuler på ILO-konvention nr. 94. I København, Gentofte og en lang række andre kommuner har jurister og Statsforvaltningen godkendt brugen af klausuler.  For det andet, i 2008, efter EU-domstolens dom i Rüffert-sagen, slog Beskæftigelsesministeriet (dengang under Claus Hjorts ledelse) fast, at EU’s udstationeringsdirektiv ikke er i uoverensstemmelse med ILO-konvention nr. 94. Det vil sige, at EU-retten ikke er til hinder for at gennemføre arbejdsklausuler, som stiller krav om, at overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold overholdes, når kommuner sender opgaver i udbud.

DA påstår også, at kædeansvar skulle være imod EU-rettens regler. Det finder vi heller ikke belæg for!

Otte EU-lande har allerede indført kædeansvar. Og sagen er den, at retstilstanden i EU netop er den tyske kædeansvarsmodel, for den er blevet testet ved EU-Domstolen i Wolf & Müller sagen, og her afgjorde EU-Domstolen, at den tyske kædeansvarsmodel er fuld forenelig med EU-retten.

DA er ude i en skræmmekampagne, som bygger på fejlagtige påstande.

Når alt kommer til alt, så er spørgsmålet om kommunerne skal indføre klausuler og kædeansvar et politisk spørgsmål. Ikke en tøddel mere. Arbejdsgiverne kan ikke dække sig ind under, at det skulle være imod EU-reglerne.

I 3F er vi glade og stolte over, at mere end 2000 kandidater til regions- og byråd deltager i vores kamp for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, når det offentlige udbyder opgaver.

Fortsat god valgkamp.”

I Enhedslisten går vi naturligvis ind for, at Silkeborg Kommune gennemfører regler om kædeansvar. Du kan læse mere på underbetalt.dk (åbnes i nyt vindue).