Demonstrer mod kommunale besparelser 12. maj

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, MF

I begyndelsen af maj starter forhandlingerne om kommunernes økonomi mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Regeringen lægger op til en aftale, der vil betyde milliardnedskæringer i kommunerne. Den vil med det såkaldte omprioriteringsbidrag fjerne 2,4 milliarder årligt fra de kommunale budgetter. Det vil føre til nedlæggelse af et stort antal stillinger i kommunerne og forringe velfærden for børn, ældre og borgere med handicap.

Regeringen satser utvivlsomt på, at det ved de kommende forhandlinger vil lykkes at få kommunerne til frivilligt at indgå aftale om besparelser. Der er en årelang tradition for, at ledelsen i KL i sidste ende klapper hælene sammen og indretter sig på den til enhver tid siddende regerings krav. Denne tilpasningsvillighed har kostet dyrt for velfærden og banet vej for lovgivningsinitiativer, der har givet kommunerne nye muligheder for at spare. Det er ikke mindst ændringerne af lovgivningen på handicapområdet et eksempel på.

Det er de 17 personer i KL’s bestyrelse, der tager stilling til, om regeringen skal have lov til at presse sin nedskæringsaftale ned over kommunerne. Bliver aftalen en realitet har Socialdemokraterne, Radikale, Venstre og DF på Christiansborg desværre givet hinanden håndslag på, at de vil stemme for økonomien i aftalen. Regeringen vil dermed kunne få frie hænder til at skære dybt i den kommunale velfærd.

Det er derfor helt afgørende at få blokeret en aftale, hvor KL’s bestyrelse accepterer milliardbesparelser på kommunernes vegne. Borgmestrene og kommunalbestyrelserne må give KL ledelsen klar besked om, at de ikke kan forpligte kommunerne på nye store nedskæringer, der vil ramme folkeskoler, dagtilbud og plejecentre. Hvis ikke kommunalbestyrelserne siger aktivt fra, kan de heller ikke frasige sig ansvaret for kommende besparelser.

Når Velfærdsalliancen, der er blevet dannet af en lang række faglige og andre organisationer, d.12. maj arrangerer demonstrationer foran rådhusene i det store flertal af landets kommuner, må der derfor forventes at blive givet klar besked til både finansministeren, KL og de enkelte kommunalbestyrelser. Finansministeren må droppe sine planer om at spare på den kommunale velfærd til fordel for skattelettelser. KL må afstå fra at indgå en frivillig nedskæringsaftale, og den enkelte kommunalbestyrelse må give KL ledelsen klar besked om at stå fast.

(Du kan læse om demonstrationen i Silkeborg her, red.)