Den billigste kiloWattTime er den der ikke bliver brugt

Peter Nyegaard fra Venstre skriver i Avisen at Silkeborg Kommune misser (reduktion af) tusindvis af tons CO2. Årsagen skulle ligge i at fokus ligger på Silkeborg Kommune som virksomhed i stedet for Silkeborg Kommune som geografi.

Det første skulle altså efter Peter Nyegaards mening droppes, og så skulle klimaproblemerne kunne løses ved at opsætte flere (private) vindmøller.

At sætte de to ting op mod hinanden giver ingen mening. Det nytter ikke at lave meget mere grøn strøm så længe f.eks. opvarmning og trafik stadig foregår med fossile brændsler.

Der er virkelig et stort potentiale i at udskifte hjemmeplejens biler til el drift.
En benzinbil udnytter kun ca. 20% af energien til fremdrift. I en elbil udnyttes 80%.

Hvis el fra vind og sol også skulle forsyne de biler og ejendomme der nu anvender fossile kilder, skulle mængden af møller mangedobles i forhold til i dag. Her rækker Marsvinslund ikke langt. Derfor giver det rigtig god mening at finde besparelser. Og her vil det være naturligt at starte med tiltag der kan findes ved at kigge på Silkeborg Kommune som virksomhed.

Den suverænt billigste måde at lave grøn omstilling på er at reducere det samlede forbrug. Ikke at erstatte et alt for højt (energi-) forbrug med noget andet. Aktuelt dækker vedvarende energi kun ca. halvdelen af det nuværende el-forbrug i hele Danmark. Og langt mindre hvis vi kun ser på Silkeborg.

Der er altså rigtig lang vej til noget der ligner bæredygtighed hvis også det nuværende fossile forbrug skal komme fra el.

Hvad mener mon Peter Nyegaard med at ”Claus Løwe og Peter Sig var snublet over egne ben” i Klima- og Miljøudvalget? Beslutningerne vedr. Marsvinslund er godkendt og igangsat af et enigt udvalg der også tæller tre medlemmer fra Venstre…

Henning Lindberg
Kandidat for Enhedslisten Silkeborg til kommunalvalget