Der er ikke en kamp mellem Marienlund og mindre plejecentre

Marienlund skaber ikke overkapacitet


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Kære Midtjyllands Avis

Jeg er som oftest glad for jeres engagement i, hvad der sker her i kommunen. Det er også fint, når det prioriteres at sende en journalist til et møde i de mindre lokalsamfund – det dokumenterer, at der er liv og aktivitet rundt omkring i vores kommune.

Jeg medgiver, at der er ikke mange store sensationer at opdrive i Silkeborg, så det er ikke så ofte, at avisen kan sælges på overskrifterne. Om det var det, I forsøgte at gøre noget ved i fredagsavisen, ved jeg ikke, men en forsideartikel, hvor der står, at åbningen af Marienlund kan koste nedlæggelse af mindre lokale plejehjem, kan i hvert fald få nogle til at spærre øjnene op. Inde i avisen er der en anden overskrift, som sender samme fejlagtige signaler, når der om Birkebo i Bryrup står: ”Ingen planer om lukning – endnu”. Også her er det koblet direkte sammen med åbningen af Marienlund. Det er noget vrøvl.

For det første har Ældre- og Handicapudvalget besluttet at bevare alle plejecentre – det er jeg superglad for. Der er ikke noget ’MEN’ i den beslutning, og der er ikke tale om, at udvalget skal træffe beslutning om eventuel lukning af mindre plejecentre til efteråret, hvis Marienlund til den tid ikke er fuldt udlejet. Skulle nogen alligevel få den tanke, skal jeg nok sikre, at det kommer i byrådssalen, og jeg tvivler stærkt på, at der vil være flertal for at lukke plejehjem i en kommunalvalgkamp. Hvad der sker efter et valg er altid åbent, og derfor kan et udvalg selvfølgelig ikke give garantier for noget som helst, der rækker ud over den aktuelle valgperiode. Som enkeltperson, eller som medlem af et parti, kan man komme med løfter og garantier, men et udvalg eller et byråd kan ikke love noget på efterfølgernes vegne. Det tror jeg de fleste forstår. I Enhedslisten ser vi gerne alle de lokale plejecentre bevaret.

Jeg ser frem til, at Marienlund åbner – der er alt for få pladser i Silkeborg by, for tidligere plejehjem blev lukket, før nye pladser var klar. Det har medført, at mange borgere fra Silkeborg har måttet takke ja til en plejebolig langt fra det lokalsamfund og det netværk, alle gerne vil sikre, at flest muligt kan beholde – også i alderdommen. Når jeg skriver flest muligt, er det fordi, der selvfølgelig ikke kan være et plejecenter i hver eneste lille bysamfund, ligesom der heller ikke er børnehaver og skoler i alle små bysamfund. For nogle ældre vil en specialiseret pleje også være at foretrække fremfor at blive i et lokalsamfund. Vi har for eksempel specialiserede plejehjem for svært demente, og jeg håber og tror, at vi også får specialiserede plejehjem til at tage sig af borgere med psykiatriske lidelser og borgere med aktive misbrugsproblemer. Dygtige og engagerede medarbejdere skal sørge for, at også disse borgere får et godt hverdagsliv – trods de særlige udfordringer, de har.

Når åbningen af Marienlund kobles sammen med en mulig lukning af mindre lokale plejecentre, bærer I ved til det bål, der nærer en ’dem-og-os-diskurs’. ’Politikerne tilgodeser kun dem inde i Silkeborg, ikke os i de små lokalsamfund.’ ’Alt skal flyttes ude fra os og ind til dem i Silkeborg.’ ’Vores plejecenter skal lukkes, fordi politikerne har bygget et stort plejecenter inde i Silkeborg’ Sådan forholder det sig ikke.

Det er dyrt at have tomme plejeboliger, hvad enten det er i Vinderslev, Bryrup, Sejs eller på Marienlund. Derfor handler det selvfølgelig også om ikke at bygge flere plejecentre, end vi tror, vi har eller får behov for. Der er behov for flere plejeboliger, fordi vi får en stigning i ældrebefolkningen. Marienlund skaber ikke overkapacitet, som fordrer lukning andre steder, det dækker et behov.