Der skal prioriteres helt anderledes

Den nye økonomiaftale for kommunerne nødvendiggør nytænkning

LeneFruelund01
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Det er ikke bare det usædvanligt lunefulde og kølige sommervejr, der lægger en dæmper på feriehumøret. Den netop indgåede aftale mellem KL og regeringen, som Socialdemokratiet og De Radikale af helt uforståelige årsager har sagt god for, gør bestemt ikke humøret bedre. Det er forståeligt, at ganske mange socialdemokrater i disse dage på Facebook efterlyser en god forklaring på, hvorfor S er hoppet med på den galej. En aftale om, at Venstre og DF engang i fremtiden vil stemme for en aftale indgået mellem en S-ledet regering og Kommunernes Landsforening, er ikke et godt argument, når S samtidig har lovet at stemme for alle fremtidige aftaler, som denne regering måtte lave på området, uanset hvor mange nedskæringer de måtte rumme.

Der er god grund til at være forundret over resultatet. Før og under valgkampen meldte den tidligere regering ud med en stigning på 0,6% i det kommunale forbrug. DF overgik dem ved at mene, at der skulle ske en stigning på 0,8%. Denne melding fik Venstre til at vakle en smule, og deres krav om 0-vækst blev modereret en smule. Og hvad så nu? Minusvækst!
I Silkeborg byråd har et flertal besluttet, at der på alle udvalgs konti skal spares 1% i forhold til indeværende år. Den nu indgåede aftale betyder, at der skal spares det dobbelte! Muligvis kommer nogle af kronerne tilbage, men vi får ikke selv lov til at bestemme, hvad de skal bruges til – det bestemmer Claus Hjort Frederiksen.
Borgere, der har fulgt lidt med i lokalpolitikken, ved, at der er alvorlige problemer med økonomien på børn- og ungeområdet og på ældre- og handicapområdet, hvor dette års budget vanskeligt kan holdes. Hvordan bliver det så mon næste år? Hvis ikke det skal ende med ganske alvorlige serviceforringelse for børn, ældre og handicappede, så skal byrådet prioritere ganske anderledes. Vi har i Enhedslisten hele tiden være modstandere af den generelle 1%-besparelse, og det er vi fortsat, og det bliver selvfølgelig ikke anderledes af, at kravet sættes op til 2%.

For Enhedslisten er det klart, at alle nedskæringer i den borgernære velfærd ikke bliver vedtaget med vores stemmer, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre dem. I disse bestræbelser vil vi meget gerne i dialog med så mange borgere som muligt, og vi vil igen i år invitere forskellige organisationer med interesse for området og andre engagerede borgere til et dialogmøde om kommunens budget den. 1. september.