En måneds tavshed om Gaza

Det er uacceptabelt, at Danmark ikke reagerer over for Israels voldsomme og aggressive angreb mod Gaza

Christian Juhl 133

Af Christian Juhl, MF

Hele verden diskuterer, hvordan der kan sikres en hurtig våbenhvile som basis for fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina.
Den danske regering har – trods mange opfordringer, bl.a. fra Enhedslisten – i mere end en måned ikke udtalt sig om konflikten.

Det er uacceptabelt, at Danmark ikke er mere synlig og spiller en meget mere aktiv rolle for at bidrage til at løse konflikten, der indtil nu har kostet mere end 200 palæstinensere livet, 1400 sårede og 25 ødelagte moskeer.

Det er uacceptabelt, at den danske regering ikke har givet et bud på, hvad den danske regering kan bidrage med i denne humanitære katastrofe.

Det er uacceptabelt, at Danmark ikke reagerer overfor Israels voldsomme og aggressive angreb mod Gaza

For at få svar på regeringens holdning i har jeg stillet 34 spørgsmål til ministeren.

Spørgsmål til udenrigsministeren om bombningerne af Gaza

Den danske regering har i mere end en måned ikke ytret sig om den alvorlige krig mellem Israel og Palæstina/Gaza. Derfor beder jeg udenrigsministeren svare Folketingets Udenrigsudvalg på nedenstående 34 spørgsmål hurtigst muligt:

Hvordan vurderer ministeren situationen i Israel og Palæstina i lyset af de gensidige bombninger ?

Hvilke muligheder mener ministeren der er for at sikre en våbenhvile ?

Hvilke muligheder er der for at parterne selv kan etablere en våbenhvile ?

Hvilke opgaver mener ministeren, at Israel har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne.?

Hvilke opgaver mener ministeren, at Palæstina – både PA og Hamas – har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne.?

Hvilke opgaver mener ministeren, at FN kan have i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne.?

Hvilke opgaver mener ministeren, at de enkelte lande har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne ?

Hvilke opgaver mener ministeren, at USA har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne ?

Hvilke opgaver mener ministeren, at EU har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne ?

Hvilke opgaver mener ministeren, at den danske regering har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne ?

Hvad ønsker den danske minister og regering at gøre for fat forbedre den humanitære situation i Gaza efter Israels regerings lange blokade af Gaza – med henblik på at sikre:
Lægebehandling og sundhed ?
Vandforsyning ?
Strømforsyning ?
De, der ønsker at flygte fra Israels bombardementer ?
Ophævelse af søblokaden af Gaza ?
Udbetalingen af løn til civilt ansatte ?
Varslingssystemer overfor israelske bombninger ?
Beskyttelsesrum for civilbefolkningen (FN meddeler, at 80 % af de dræbte i krigen på Gazastriben er civile) ?

Det norske Helsedirektorat harsom svar på WHOs forespørgsel meddelt, at Norge har kapacitet til at tage imod skadede palæstinensere. Hvi Danmark have samme mulighed, og vil ministeren anbefale dette ?
Hvad har den danske regering svaret på WHOs forspørgsler (ikke kun muligheden for at tage imod skadede) ?

Hvad mener den danske regering om EU’s ensidige fordømmelse af affyringen af raketter fra Gaza, uden at fordømme israelernes dødelige bombardementer af Gaza (jvf DERs møde 16.7.2014) ?

Hvad mener den danske regering om EU’s manglende handlinger overfor parterne ?

Vil ministeren fremsende den i DERs konklusioners omtalte FN-resolution 1860 fra 2009 til Udenrigsudvalgets medlemmer på dansk ?

Hvad mener ministeren om den assymetriske militære aktivitet, der i skrivende stund har medført at 1 israeler er død, mens mere end 200 palæstinensere, mere end 1400 palæstinensere er sårede og 25 moskeer er ødelagte ?
Hvilken reaktion ville ministeren, ville være passende fra ovennævnte aktører, hvis 1 palæstinenser var død, mens 200 israelere var døde, mere end 1400 israelere var sårede og 25 synagoger var ødelagte ?

Hvad mener den danske minister og regering om, at så mange civile i Gaza rammes, og især så mange børn rammes ?

Det er vigtigt, at FN stopper konflikten mellem Israel og Palæstina. Det er vigtigt at FN opfordrer til våbenhvile mellem Hamas og Israel. Det siger Norges udenrigsminister Børge Brende. Hvad mener den danske minister om den norske udenrigsminister forslag ?

Hvad mener ministeren om det omfattende samarbejde mellem israelsk og palæstinensisk sikkerhedsstyrker, som ensidigt rettes mod palæstinensiske grupper, der f.eks. på Vestbredden ønsker at demonstrer mod Israels angreb ?

Hvad mener ministeren om at de 2 sikkerhedsstyrker udveksler efterretninger ensidigt om palæstinensere, der mistænkes for at planlægge angreb mod Israel ?

Hvad mener ministeren om at præsident Abbas og tidligere statsminister Salem Fayyad har brugt sikkerhedsstyrkerne til at forfølge egne politiske mål ?

Hvad mener ministeren om, at beskyttelsen af palæstinensiske borgere overfor vold fra israelske soldater ikke indgår i sikkerhedsstyrkernes mandat ?

Hvad mener ministeren om Human Right Watchs afsløringer af de palæstinensiske sikkerhedsstyrkers brug af ulovlige fængslinger, vold og tortur mod journalister ?

Hvad mener ministeren at nævnte samarbejde mellem sikkerhedsstyrkerne og overtrædelse af menneskerettighederne betyder for befolkningens opbakning til PA, Fatah og til Hamas ?

Hvad mener ministeren at den øgede frustration i Gaza og på Vestbredden over Israels assymetisk militære aktioner betyder for opbakningen til hhv. PA, Fatah og Hamas ?

Israels tidligere efterretningschef Eifraim Halevy siger til CNN, at Israels regering skal optage fredsforhandlinger med Hamas. Det er ikke ønskeligt at forhandle med Hamas, men alternativet er værre, siger den tidligere Mossad-chef. Han er dermed på linje med International Crisis Group. Hvad mener ministeren om en sådan holdning til Hamas ?

Kirkernes Verdensråd opfordrer i en udtalelse fra 7.7.2014 til at bruge økonomiske sanktioner, boykot og de-investeringer for at fremme en retfærdig fred i Israel og Palæstina. Er ministeren enig i dette synspunkt ?

International Crisis Group udtaler, at Israels politik om svække eller udslette Hamas er slået fejl og må ændres. Er ministeren enig i dette synspunkt ?

6.900 palæstinensere er dræbt siden 2000, og 1.100 israelere er dræbt i samme periode.
Blandt dem er 1.523 palæstinensiske børn, og 32 israelske børn. Tallene stammer fra den israelske organisation B’Tselem. Stemmer disse tal overens med ministeriets tal vedr. situationen i Israel/ Palæstina ?

Hvad mener udenrigsministeren om, at skandinaviske – og især danske – borgere tager til Israel for at udføre frivilligt arbejde for det israelske forsvar – IDF – under den aktuelle militære konflikt . (De frivillige sættes til at lave arbejde på vedligeholdelses- og logistikbaser centralt i Israel. I fjord arbejdede 53 nordmænd, 12 svenskere og 1 dansker for IDF) ?

Har ministeriet overblik over, hvor mange danskere der gennem årene har udført et sådant arbejde, bl.a. gennem organistaionen Sar-El (Sheruit Le’Israel – tjeneste for Israel) ? Er bidrag til denne organisation skattemæssigt fradragsberettiget i Danmark på lige fod med mellemfolkelige og humanitære organisationer ?

Har ministeren oplysninger om der er danskere som er taget til Gaza for på samme måde at støtte Hamas i Gaza under den militære konflikt ? I givet fald – hvad mener ministeren herom ?

Hvad er årsagen til at den danske regering ikke har ytret sig offentligt i mere end en måned om så alvorlig en konflikt som denne ?