En stemme på Venstre eller Enhedslisten?

Venstre ved du, hvor du har – og Enhedslisten!


Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

Lars Boll, som bor på Papirfabrikken, delagtiggjorde i fredagsavisen læserne i sine udmærkede overvejelser op til kommunalvalget til november. Han efterlyser ”grundlæggende ærlighed og forretningsmæssig fairness”, og hans første eksempel på det modsatte er parkeringskælderen under Torvet, som kostede skatteyderne 33 mio. kr. i ”negativ salgssum”.

Godt, tænkte jeg. Enhedslisten er det eneste parti, som konsekvent var imod gaven til A. Enggaard!

Næste eksempel er de 19 mio. kr., som skatteyderne betalte for loungen på stadion, og myten om at SIF betaler halvdelen af de 130 mio. kr., som det nye stadion koster.

Stadig godt. Det er udelukkende på grund af Enhedslistens stædighed, at det nu er klart for alle, at SIF’s bidrag kun dækker forudbetalt husleje.

Og han fortsætter med at sætte spørgsmålstegn ved ”den temmelig ukritiske accept af højt byggeri (Menu, Sølystvej, Søtorvet)”. Igen – kun Enhedslisten er konsekvent imod den ukritiske tilgang til lokalplaner.

Han ønsker kandidater, der ”besidder en overordnet økonomisk forståelse, generel ledelseserfaring samt en absolut moralsk og etisk tilgang til de beslutninger, der fremover skal tages i Silkeborg Kommune.”

Enhedslistens budgetforslag har hvert år hængt sammen både politisk og økonomisk. Ledelseserfaring har vi fra forskellige sammenhænge. Vores moral og etik matcher alle andre partiers. Det må være en kommende Enhedslistevælger, der skriver!

Men nej, han vil stemme på Poul Berggreen fra Venstre. Sikkert en udmærket mand.

Men det hænger bare ikke sammen. En stemme på Venstre ved sidste valg, var en stemme på en parkeringskælder, som kostede 33 mio. kr. i ”negativ salgssum”. Det var en stemme på købet af en lounge (som snart skal rives ned!) til 19 mio. kr. og et stadion til 130 mio. kr. – og på en borgmester, som kun efter hårdt pres indrømmede, at SIFs andel er forudbetalt leje. Og en stemme på Venstre er en stemme på en lokalplanlægning, som altid tilgodeser bygherrernes ønsker om højde og overskridelse af sø- og skovbyggelinjer og meget andet.

Det ændrer ikke noget, at der er plads til for eksempel en Peter Nyegaard eller andre, der har særstandpunkter. Når det sidste søm skal slås i ved budgetforhandlinger og andre vigtige afstemninger, er der ingen slinger i valsen. Så træder partidisciplinen i kraft.

Venstre ved du, hvor du har! Det gælder for øvrigt også Enhedslisten!