Enhedslisten er også jagthund

I Frank Borch Olsens (FBO) politiske analyse for valgåret 2021 betegner han Enhedslisten som en irriterende men vigtig vagthund. Og det er helt rigtigt, at efter EL gjorde sin entre i byrådet januar 2014, er der blevet stillet en hel del flere spørgsmål i byrådssalen end tidligere, og langt færre beslutninger er truffet i enstemmighed. De mange spørgsmål og afvigende holdninger i forhold til flertallet er godt for demokratiet. Også selvom vi godt ved, at byrådsflertallet ville ønske, at Enhedslistens byrådsmedlemmer ville sige mindre og helst være lidt dovne og knap så velforberedte.

Men Enhedslisten er ikke bare en vagthund, der ligger og slumrer til noget passerer, som kan give anledning til højlydt gøen. Enhedslisten er også en jagthund. Vi jagter både i udvalgene og i byrådssalen resultater. Desværre står vi alt for ofte helt alene med vores forslag. Det er som om de andre partier viger tilbage fra at stemme for et forslag, som kommer fra Enhedslisten og derfor vælger at lukke ørene for vores argumenter og bare stemmer forslagene ned.

På de overordnede økonomiske linjer, har Enhedslisten alle år plæderet for at budgetterne skal være mere retvisende. Enhedslisten har fremsat totalt finansierede budgetforslag, som til forskel fra de vedtagne budgetter ville sikre flere penge til de tunge velfærdsområder som ældre- og socialområdet. Vi har flyttet sager fra udvalg, hvor forhandlinger ikke er åbne, til drøftelser i byrådssalen, fordi vi mener, at det er vigtigt, at borgerne får indsigt i, hvordan de forskellige partier forholder sig til vigtige sager. Det har desværre ikke ført til, at beslutninger om nedskæringer indenfor handicap- eller ældreområdet er blevet afvist, men vi har gjort forsøgene. På disse områder taler vi ofte de utilfredses sag, personalet, der skriver kvalificerede høringssvar, som andre blankt afviser, eller borgere, der føler, at de mister endnu en flig af deres værdighed, når nedskæringerne gennemføres i hasarderede forsøg på at overholde et underbudgetteret budget.

I Enhedslisten tager vi vores ansvar for natur og miljø ganske alvorligt, og det er rigtigt, som FBO skriver i sin analyse, at vi også på dette område ofte taler de utilfredses sag, når det drejer sig om lokalplaner. Det gør vi ikke for at tækkes de utilfredse borgere, men fordi vi faktisk har en konsistent politik, både når det gælder byggeri i Silkeborg by, og når det drejer sig om at værne om naturen og sikre hensynet til biodiversiteten.

FBO har desværre nok ret i tvivlen om vagthunderollen giver flere stemmer – det tror vi heller ikke selv. Men vi håber selvfølgelig at borgerne kan se, at vi også agerer jagthund, men det kræver nogle flere mandater, og det håber vi selvfølgelig på til valget i november.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Handicaprådet og KKR og KL’s socialudvalg