Enhedslisten har valgt spidskandidater til byrådsvalget

Det vil fortsat være en kvinde og en mand, der kommer til at stå øverst på stemmesedlen for Enhedslisten til valget d. 16/11. Det ene af partiets nuværende byrådsmedlemmer, Peter Sig Kristensen, får følgeskab af Signe Haahr Lindegaard. Sammen udgør de partiets spidskandidater. Det har medlemmerne besluttet på et virtuelt medlemsmøde d. 9/2. Lene Fruelund genopstiller ikke til det kommende valg, og i forbindelse med valget af nye spidskandidater overgiver hun posten som partiets gruppeformand til Peter Sig Kristensen.

Signe Haahr Lindegaard er født og opvokset i Silkeborg, men var borte fra byen i nogle år, mens hun uddannede sig til journalist i Aarhus. Nu bor hun sammen med sin mand og tre børn i Resenbro. Mange småbørnsforældre i Silkeborg vil kende Signe fra de markante aktiviteter, der fandt sted i foråret 2019, hvor hun stod i spidsen for den lokale del af bevægelsen ”Hvor er der en voksen?”. Bevægelsen havde til formål at få sat de dårlige normeringer i landets daginstitutioner på politikernes dagsorden og dermed få sikret minimumsnormeringer. Det lykkedes som bekendt. Det er en vigtig politisk erfaring i Signes bagkatalog, og det er en erfaring, der harmonerer med Enhedslisten holdning, at politik og resultater ikke skabes alene af politikere, men i forening mellem politikere og forskellige befolkningsgrupper.

Siden foråret 2019 er Signe blevet mor til endnu et barn, så hun nu har tre mindre børn. Den sidste er hun stadig på barselsorlov med, men til sommer skal lillesøster følge en storebror i dagtilbud, mens den ældste storebror starter i skole. Signe har således vilkårene for småbørnsforældrene helt tæt på, og den viden tager hun med sig, når hun forhåbentlig bliver valgt til byrådet.

Følger man lidt med i kommunalpolitik og læser lejlighedsvis Midtjyllands Avis, har man ikke kunnet undgå at stifte bekendtskab med Peter Sig Kristensen. Han har fra første færd han trådte ind i byrådssalen markeret sig som en ivrig forsvarer for Enhedslistens politik, og det vil han fortsat gøre, når han sandsynligvis får stemmer nok til en periode mere i byrådet. Peter sidder i Børne- og Ungeudvalget, men er klar over, at Signe gerne vil overtage den plads. Peter er også et markant medlem i Klima- og Miljøudvalget, og på det område vil han gerne fortsætte sit virke, helt i tråd med Enhedslistens fokus på klima- og miljøpolitik. Der bliver også en arv at løfte efter det nuværende byrådsmedlem Lene Fruelund, der har engageret sig i social-, ældre- og handicappolitik – områder, som Enhedslisten også vægter utroligt højt, og som derfor også skal have fuld fokus i den kommende byrådsperiode.

Men Peter og Signe bliver ikke de eneste på stemmesedlen for Enhedslisten, flere kandidater vil komme til i tiden frem mod efteråret, hvor den endelig opstillingsliste laves.

Du kan se vores præsentationsvideo på Facebook via dette link:
https://fb.watch/3zNl7SF6gZ/

Peter Sig Kristensen, 47 år, bor i Bryrup gift med Lisbeth, som han har fire børn sammen med i alderen 20 – 8 år. Projektleder ved Skanderborg Forsyning.

Tlf. 5150 9125 mail: petersig.kristensen@silkeborg.dk

Signe Haahr Lindegaard, 30 år, bor i Resenbro, gift med Nicolai, som hun har tre børn med i alderen 5½ år – 4 mdr. Uddannet journalist, senest med arbejde på Jyllands Posten, aktuelt på barselsorlov.

Tlf. 4081 2971 mail: signe.h.lindegaard@gmail.com