Enhedslisten klar til valg

Pressemeddelelse fra Enhedslisten Silkeborg

gf16
Enhedslisten Silkeborgs generalforsamling diskuterede både lands- og lokalpolitik

Enhedslisten er så klar til valg! Sådan lød ordene, da Enhedslistens lokale folketingsmedlem, Jakob Sølvhøj, fortalte om den aktuelle politiske situation på partiafdelingens generalforsamling i lørdags. Han sagde også, at alle sejl skal sættes til for at få et opgør med den nuværende, fattigdomsskabende politik.

Flere penge til skoler og daginstitutioner

Generalforsamlingen drøftede også de kommende budgetforhandlinger i Silkeborg Kommune. Partiets byrådsgruppe går efter markant flere penge til især skoler og daginstitutioner, men spiller også ud med en mindre skatteomlægning, hvor en genindførelse af dækningsafgiften og en højere grundskyld skal betale for en lavere indkomstskat. Det er et forslag til en konkret omfordeling – lille ganske vist – men trods alt et skridt i modsat retning af den retning regeringen går.

Et aktivt år

Selvom byrådsarbejdet fylder meget i partiafdelingens arbejde, kunne bestyrelsen i sin beretning se tilbage på et aktivt år med mange aktiviteter blandt andet mod regeringens omprioriteringsbidrag, som kulminerede med den store demonstration ved Rådhuset den 12. maj. Enhedslisten Silkeborg har også været aktiv omkring folkeafstemningen om EU-forbeholdet og med protester mod blandt andet køb af nye kampfly og bankernes hjælp til at gemme formuer i skattely.

Stabilt medlemstal

Enhedslisten Silkeborgs medlemstal har stabiliseret sig omkring 110, og partiet har en stærk økonomi. Årsregnskabet viste således et overskud på cirka 50.000 kr.

– Det giver os råd til at føre en god valgkamp, så også på den måde er vi klar til et folketingsvalg, siger afdelingens kontaktperson, Mikael Hasle og fortsætter:

– Med både god økonomi og mange aktive medlemmer er vi godt rustede – og vi er også ved at forberede os til næste års kommunalvalg. Vi imødeser begge valgresultater med optimisme!

Til bestyrelsen var der nyvalg til Mikkel Zøllner Andersen i stedet for Mogens Lyngsdal, som efter mange års bestyrelsesarbejde ikke ønskede genvalg. Resten af bestyrelsesmedlemmerne er de samme som før: Karen Marie Møller, Kirsten Gammelgaard, Margrethe Skøtt, Jørgen Madsen, Martin Basse Jensen og Mikael Hasle. Og afdelingens folketingskandidater er stadig Jakob Sølvhøj og Malte Bang.