Enhedslisten og LA bliver nok aldrig enige

I hvert fald ikke når det drejer sig om skattepolitik og betydningen af en stor og god offentlig sektor


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Liberal Alliance (LA) er bannerfører for skattelettelser til de rigeste. I Enhedslisten ser vi gerne de rigeste bidrage mere til fællesskabet. Regeringens seneste skatteudspil gavner suverænt de rigeste mest – og helt ærligt: Mener LA i ramme alvor, at det gavner samfundsøkonomien, at der bliver købt flere dyre biler? Enhedslisten er af den opfattelse, at det belaster samfundsøkonomien, det er en importvare, de brænder benzin af, og det belaster natur og klima.

Liberal Alliance ønsker, at private virksomheder skal overtage flere opgaver fra den offentlige sektor. Enhedslisten ønsker at fastholde alle kerneopgaver i offentligt regi. Der er eksempler nok på, hvor galt det kan gå, når vigtige opgaver udliciteres – for eksempel Post Danmark. Se også på forholdene i hjemmeplejen med alle de konkurser, der har været landet over, hvor kommunerne efterfølgende skal springe til og oven i købet stilles over for krav om at betale den løn, som det konkursramte firma ikke har betalt sine ansatte.

Ragner-Gwyn Dixen laver i et læserbrev i Midtjyllands Avis en stråmand, hvor han påstår, at Enhedslistens svar på stort set alt er at hæve skatten. Det er noget notorisk sludder. Jeg kan lige så vel påstå, at LA’s svar på alverdens problemer er skattelettelser, og at især topskattelettelser giver den bedste løsning. Desuden påstår samme skribent, at Enhedslisten ikke vil bekæmpe bureaukrati – han beskriver det endog som ”det enorme bureaukrati, der hersker i kommunen”.

Det er et slagnummer fra LA at fremføre, at al registrering, dokumentation og andet papir-/pc-arbejde er bureaukrati, man bare kan skære ned på, og at vi så automatisk får flere af de såkaldt varme hænder. Enhedslisten vil gerne bekæmpe unødigt bureaukrati, men det er langtfra vores opfattelse, at der hersker et umådeligt unødigt bureaukrati i Silkeborg Kommune. Unødig registrering og dokumentation vil vi gerne afskaffe – i samarbejde med medarbejderne; alt andet ville være dumt. Men jeg synes, Ragner-Gwyn Dixen som kandidat til byrådet og Morten Høgh, som siddende byrådsmedlem for LA, skal snakke lidt sammen om, hvor det enorme bureaukrati i Silkeborg findes.

Så kan Morten Høgh måske lige her på falderebet inden valget nå at få fremsat nogle helt konkrete forslag til afskaffelse af unødigt bureaukrati. Jeg har ikke noteret mig, at han i de forgange snart fire år har peget på noget konkret.