Enhedslisten siger stadig nej

Få lyspunkter i budget 2015, siger Jørgen Madsen i sin ordførertale ved budgetvedtagelsen mandag

JørgenMadsen04
Af Jørgen Madsen, budgetordfører

Jeg vil gerne lægge ud med at rose borgmesteren for at holde fast i traditionen med at finde en pose penge mellem første og andenbehandlingen. 7,7 mio. kr. er endda en stor pose penge.

Der skal jo være mulighed for alle for at få noget med i de afgørende forhandlinger.

Jeg vil også rose borgmesteren for det oplæg, han fremlagde efter førstebehandlingen. Der er mange gode elementer i, som vi gerne ville have stemt for, hvis vi havde haft muligheden. Jeg vil blot nævne nogle af dem:

 • Badeanstalten
 • Nordre Skole
 • Samlet plan for svømmemuligheder
 • Street Plaza og ungdomskulturhuset
 • Aktivitetsbeløbet
 • Omlægningen af Ballelund til socialpsykiatrisk botilbud

Men sådan spiller klaveret jo ikke. Det er alt eller intet – men vi overlader også gerne æren til andre, bare det bliver til noget.

 

Men når Enhedslisten ikke er med i budgetforliget skyldes det først og fremmest:Den generelle 1% besparelse – og jeg vil her tillade mig at citere borgmesteren for en udtalelse, han kom med på Fagligt Fællesskabs borgermøde om budgettet:”Jeg ved godt, at medarbejderne skal løbe stærkere og stærkere. Sådan er det bare.”

Det er vi ikke enige i. Der er ingenting, der bare er sådan. Beslutninger, der tages af mennesker, kan ændres af mennesker.

Vi synes også, at det er selvmodsigende at forvente en stor besparelse på personalets sygefravær, samtidig med, at man skruer op for tempoet.

Vi vil heller ikke være med til at udlicitere 72 plejehjemspladser. Heller ikke selv om det kaldes konkurrenceudsættelse. Det troede vi sådan set ikke, at vi stod alene med. Vi troede, at det var noget vi var enige med S og SF om.

Det gælder også beslutningen om at udlicitere rådhusets kantine, også selv om det skal ske til en socialøkonomisk virksomhed. Vi er endda så naive, at vi troede, at selv de borgerlige partier er imod udliciteringer, hvor det åbenlyse mål er besparelser. I dette tilfælde 1 mio. kr. Vi er desuden sikre på, at det er en dum ide at introducere socialøkonomiske virksomheder ved at nedlægge eksisterende, almindelige arbejdspladser. Det fremmer næppe forståelsen. hverken sympati eller begejstring.

På anlægsområdet er der også nogle tunge poster, som vi ikke kan acceptere, f.eks.:

 • Stadion
 • Nordskovvej
 • Adgangsvejen til en overflødig p-kælder på torvet (plus en skjult forventet udgift til en ”negativ salgssum”, som først offentliggøres efter budgettet er vedtaget.)

I stedet for den kreative regnskabsførelse, som de tekniske ændringsforslag er udtryk for, vil vi meget hellere flytte vægten fra anlæg til drift i den virkelige verden.

Derfor har vi foreslået,

 • at der bevilges 9,5 mio. kr. til ældreområdet
 • 8 mio. kr. til bedre normeringer i dagpasningstilbuddene
 • at folkeskolen reelt får tilført 10 mio. kr. og at de 8 mio. til påbudt ventilation på nogle folkeskoler ikke tages fra puljen til implementering af den nye folkeskolelov, men finansieres via kassebeholdningen, sådan som byrådet besluttede på sit møde i juni.

 

Det er dejligt at bo i en kommune, som i fire år har haft råd til at forbedre likviditeten med 100 mio. kr. om året ved at lægge 50 mio. kr. i kassen og nettoafdrage 50 mio. på lånene. Og som har en ambition om et anlægsbudget på 250 mio. kr. om året.

Men det harmonerer ikke med, at der år efter år skæres på driften, så de ansatte skal løbe stærkere og stærkere og servicen for borgerne bliver ringere og ringere.

I Enhedslisten tager vi gerne ansvar og går gerne på kompromis. Men ikke for enhver pris. Og når det gælder vores grundlæggende holdninger går vi ikke på kompromis.

Vi lader ikke vores holdninger bestemme af, hvad der måtte være flertal for i byrådsalen, inkl. de borgerlige partier.

Det er jo derfor der er forskellige partier; ellers kunne vi nøjes med ”Det Forenede Byrådsparti”.

Til slut vil jeg kvittere for indsatsen fra et par forskellige borgergrupper:

Alderslyst Lokalråd og de foreninger, der bruger Nordre Skole har med held vist, at vi i byrådet er nødt til at begynde forfra med en snak om, hvad der skal ske med Nordre Skole. Budgetflertallet vil bevilge 250.000 kr. til at begynde processen. Vi ville gerne sætte penge af til at gå i gang med den nødvendige vedligeholdelse allerede i 2015. Flot arbejde.

Samme aktive indsats har vi set fra Sorringhus’ venner – men desværre uden held. Endnu da.

Vi har foreslået, at der afsættes 2 mio. kr. til et erstatningsbyggeri, når Sorringhus rives ned. Budgetflertallet har på forhånd lovet hinanden at stemme imod vores forslag, så der kommer der ikke noget ud af. Men vi vil opfordre de aktive til at fortsætte kampen for et nyt Sorringhus. Det er småpenge i et stort budget, hvis det skulle lykkes jer at overbevise et flertal af byrådspolitikerne.

Efterlad et svar