Er der udbrudt krig om Gudenåen?


Af Peter Sig Kristensen, byrådsmedlem

Et par af mine byrådskolleger bruger i Midtjyllands Avis udtrykket ”Gudenå-krigen”.

Jeg bor ved Gudenåen, jeg arbejder med Gudenåen, jeg er politiker for Gudenåen. Alligevel har jeg ikke lagt mærke til, at der er udbrudt krig om Gudenåen. Som politiker arbejder jeg med Gudenåen ud fra den tanke, at den er Danmarks eneste flod. At Gudenåen får vand fra et kæmpe opland i det midt- og østjyske, som er langt større end Silkeborg Kommune. Og at Gudenåen, vandløbene med løb til Gudenåen og nærområderne til Gudenåen, indeholder noget af Danmarks absolut mest værdifulde og varierede natur.

Gudenåen er med andre ord noget meget stort og et anliggende for langt mere end lille mig som politiker i Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune – Gudenåen er et nationalt anliggende.

Og ikke nok med det, Gudenåen er et internationalt anliggende.

Det sidste giver sig blandt andet udtryk i, at vi i Danmark som medlem af EU har forpligtet os til at leve op til begrebet om ”god økologisk tilstand”, når vi arbejder med vores vandløb. Det er en del af EU´s vandrammedirektiv. Forpligtelsen gælder naturligvis også, når vi arbejder med Gudenåen. For mig som politiker er god økologisk tilstand et helt centralt begreb i mit politiske arbejde med Gudenåen. Det begreb betyder, at vi skal sikre gode vilkår for områdets dyre- og planteliv. Så ja, når jeg som politiker arbejder med Gudenåen, kommer dyr og planter først.

Vi mennesker, som bor ved Gudenåen, må indrette os efter naturen ved og i Gudenåen. Det betyder i praksis, at vi bliver nødt til at tænke nyt i forhold til Gudenåen i fremtiden.

  • Der er naturområder, der skal tages ud af drift, for at overgå til vådområder, der kan opsuge øgede nedbørsmængder
  • Der er menneskeskabte spærringer, som skal fjernes i forbindelse med Gudenåen, for sikre åen friere løb
  • Der skal bedre balance i tilførslen af næringsstoffer til Gudenåen, blandt andet fra landbruget

Det vil alt sammen, hver for sig og tilsammen, betyde en rejse mod god økologisk tilstand.

Hvis det at have et EU-begreb som god økologisk tilstand som nøgleord i mit politiske arbejde med Gudenåen betyder, at jeg er krig om Gudenåen, så er jeg hermed part i krigen. Den grønnest mulige klode til mine børn og den sunde fornuft bliver mit sværd og mit skjold i krigen.