Er det for meget forlangt?

Det skal være nemmere genoptjene retten til dagpengeretten

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat

Hver eneste dag er der mennesker, der mister retten til dagpenge. I følge A-kassernes Samvirke vil det være 1.200 hver måned i 2015. Det er næsten lige så mange som sidste år, og det samlede tal har for længst passeret 50.000. Mere end hver fjerde er heldigvis tilbage i et ordinært arbejde igen. Nogle er kommet i seniorjob, på efterløn eller har genoptjent dagpengeretten, men næsten halvdelen er henvist til langt lavere ydelser eller står helt uden indkomst. Det er den konkrete virkelig for tusinder, fordi der ikke er job at få.

Forleden dag kunne vi glæde os over et udspil fra de to faglige hovedorganisationer, FTF og LO, der fremlagde ni principper for et fremtidigt dagpengesystem. Det skal være nemmere genoptjene retten til dagpengeretten og det skal sikres, at langt færre kommer til at opbruge deres dagpengeret. Passende havde det været om udspillet fra de faglige organisationer var blevet fulgt op af konkrete forslag fra regeringen eller i det mindste det største af de to regeringspartier, men det blev det ikke. Der blev endnu engang talt om af afvente en rapport fra dagpengekommissionen, der først foreligger på den anden side af sommerferien. For de mange, der har mistet eller står til at miste deres dagpenge, vil ventetiden utvivlsomt føles lang.

I Enhedslisten har vi ikke deponeret vores holdning til dagpengespørgsmålet i en ekspertkommission. Vi har gennem de sidste 3-4 år fremsat stribevis af konkrete forslag og fremlægger nu et samlet bud på et trygt og solidarisk dagpengesystem.

Grundlæggende mener vi, at arbejdsløse skal have ret til et arbejde eller til at uddanne sig. Vi ønsker derfor at indføre en job- og uddannelsesgaranti senest efter to års ledighed. Indtil denne ret er indført, vil vi støtte enhver forlængelse af den nuværende dagpengeperiode. Vi foreslår, at genoptjeningsretten nedsættes til 13 uger, og at alle arbejdstimer skal tælles med ved genoptjeningen. Vi foreslår bedre adgang til supplerende dagpenge og at dagpengene forhøjes, så de giver en langt bedre dækning for tabt arbejdsfortjeneste end i dag.

Med forslaget om et trygt og solidarisk dagpengesystem har Enhedslisten lagt sit bud frem. Det er vi klar til at uddybe og diskutere i den kommende valgkamp. Nu ser vi frem til regeringens og de borgerliges bud. For det er vel ikke for meget forlangt, at de politiske partier lægger frem for vælgerne, hvordan de vil løse dagpengeproblemet. Eller er det?