Er granitten til Torvet brudt af slaver?

Pressemeddelelse fra Enhedslisten Silkeborg

Glæden over vores nye torv er falmet voldsomt efter at have læst Danwatch’ nyhedsbrev udgivet 31/1 2018: Der hersker formodentlig slavelignende forhold og børnearbejde i det stenbrud, hvor granitten er brudt.

Af nyhedsbrevet fremgår det, at den granit, der er brugt på Torvet kommer fra granitindustrien i Indien. En rapport fra august 2017, The Dark Sites of Granite, viser, at granit-industrien har massive problemer med gældsslaveri, farlige arbejdsforhold og brug af børnearbejde. Der er ellers nogle FN-standarder fra 2011, Retningslinjer for Erhvervsliv og Menneskerettigheder, som kommunerne kan stille krav om, at de firmaer, de handler med, overholder.

Silkeborg er en af fem danske kommuner, der har brugt granit fra Indien. Ifølge Danwatch, var ingen i kommunen vidende om, at der kunne være problemer forbundet med køb af granit fra den danske virksomhed Zurface, der forhandler granit fra Indien. ”Zurface ønsker ikke at oplyse til Danwatch, hvor i Indien de køber den granit, de forhandler, og det er i sig selv stærkt betænkeligt, og det er derfor svært ikke at tro, at det sandsynligvis kommer fra et af de belastede stenbrud i det sydlige Indien” siger Enhedslistens byrådsmedlem Lene Fruelund.

Danwatch har haft kontakt til den kommunale forvaltning for at høre om kommunen har stillet krav og skriver: “Eksempelvis Silkeborg Kommune henviser til hel række selvopfundne standarder. Mange af dem er fra før FN’s minimumsstandard fra 2011, og derfor ikke på linje med den fælles standard”.

”Det er simpelthen ikke godt nok,” siger Lene Fruelund og fortsætter, ”Silkeborg Kommune skal have en indkøbspolitik, som sikrer, at de varer og tjenesteydelser, som vi i fællesskab køber, bliver fremstillet under anstændige vilkår. Vi skal selvfølgelig ikke handle med virksomheder som Zurface, som åbenbart ikke vil oplyse, hvor de køber granitten til Torvet, så det ikke er muligt at kontrollere, om forholdene er i orden.”

På byrådsmødet d. 29/1 var Silkeborg kommunes indkøbs- og udbudspolitik på dagsordenen, men den blev ikke behandlet, for i henhold til budgetforliget skal der ske nogle ændringer i indkøbspolitikken, og de er ikke udarbejdet endnu, så behandlingen sker først på et senere byrådsmøde.
Lene Fruelund benyttede dog byrådsmødet til at minde de øvrige partier om, at byrådet – på forslag fra Enhedslisten – enstemmigt i februar 2015 vedtog, at kommunen ikke ønsker at handle med virksomheder, der anbringer deres penge i skattely. ”Nu kan jeg se, at jeg er nødt til at bede Økonomi- og Erhvervsudvalget om endnu en tilføjelse, inden vi får indkøbs- og udbudspolitikken på byrådets dagsorden igen, for selvfølgelig skal virksomheder, som kommunen handler med, overholde FN’s retningslinjer,” slutter Lene Fruelund.

Danske kommuner lever ikke op til FN-krav ved indkøb af indisk granit

Gældsslaveri og børnearbejde bag granit i Danmark