Få røde aftryk på budgettet

Enhedslisten giver ikke køb på de fundamentale principper

LeneJørgen02
Af Lene Fruelund og Jørgen Madsen, byrådsmedlemmer

I Enhedslisten står vi ved det, vi før valget sagde til vælgerne, at vi ville arbejde for, og det er fortsat det, vi arbejder for i byrådet. Vi deltager gerne i forhandlinger og indgår gerne kompromiser, men vi giver ikke køb på vores fundamentale politiske holdninger. Det stod klart efter et møde på borgmesterens kontor d. 16/9, hvor alle byrådets partier deltog, at vi ville være nødt til at give køb på vores fundamentale politiske holdninger, hvis vi skulle være med i et budgetforlig.

Vi har nu set det endelige resultat af forliget. Det har der været skrevet meget om her i avisen, men der har ikke været skrevet, at forligspartierne har indgået en musketered, idet de har forpligtet sig til at stemme mod alle andre forslag, som EL og DF, der ikke er med i forliget, måtte fremkomme med. Vi har selvfølgelig indsendt ændringsforslag til budget 2015, som nu stemmes ned. Vi kan således konstatere, at alle forligspartier vil stemme imod at ældreområdet tilføres 9,5 mio., og at betalingen for ventilation i folkeskolen ikke tages af de midler, der skulle bruges til at implementere den nye folkeskolelov.

Vores øvrige forslag bliver også nedstemt – bl.a. et forslag om en tiltrængt forbedring af normeringerne i daginstitutionerne. Vi får årligt cirka 8 mio. af staten til at bedre kvaliteten, men bruger dem ikke på den måde, det er mest nærliggende – nemlig opnormering. Et beløb på 2 mio. til at sikre Sorringhus’ overlevelse bliver også forkastet.

Der er mindre elementer i budgetforliget, som vi også har med i vores forslag: sikring af Badeanstalten og Høgdals overlevelse, etablering af Street Plaza, forhøjelse af midlerne til det frivillige arbejde og penge til en begyndende etablering af kulturhus på Nordre Skole.

Når vi kigger på budgetforliget, har vi meget svært ved at se, hvilke fingeraftryk S og SF har sat på det. Især er det dybt skuffende, at disse to partier – der ellers siger, at de ikke ønsker udlicitering af ’bløde velfærdsområder’ – har accepteret, at der nu skal ske udbud af plejecentre. Det virker som om den landspolitiske tendens med at føre blå politik har smittet af på de to partier lokalt.