Fingrene væk, borgmester

Det er den tid på måneden, hvor jeg skal til møde i Klima- og Miljøudvalget.

Denne gang skal vi behandle en sag om udvalgets anstrengte økonomi. Vi taler om besparelser på klima-, miljø- og naturområdet for cirka 15 % af årets budget. Det er småpenge i kommunens samlede økonomi, kun lidt over en promille, men lidt har også ret.

I sagens beskrivelse står der, at en af grundene til misæren er, at borgmester Steen Vindum har fingrene nede i Klima- og Miljøudvalgets kasse. Når han beordrer ekstra grødeskæring, som han gjorde sidste gang i september, tager han ikke pengene fra de kasser, han har ansvaret for. Han tager pengene fra Klima- og Miljøudvalgets kasse.

Jeg synes, borgmesteren skal holde sig til sine egne kasser og holde fingrene væk fra den del af kommunens økonomi, jeg har ansvaret for sammen med mine udvalgskolleger.

I den forbindelse kunne han passende skele til Silkeborg byråds grundlov, styrelsesvedtægten.

I den står der i §9 følgende: ” De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.”. Det er uhyre svært på ansvarlig vis at drage den omsorg, hvis borgmesteren har fingrene begravet i vores lille kagekasse.

Når borgmesteren alligevel er ved at læse Silkeborg byråds grundlov igennem, kan han passende fortsætte til §14, hvor Klima- og Miljøudvalgets arbejdsopgaver står beskrevet. Der står blandt andet, at Klima- og Miljøudvalget har ansvaret for kommunens vandløb og søer. Herunder den del af Tange Sø, der ligger i Silkeborg Kommune.

Så hold dig, borgmester, venligst også fra at melde ud på vegne af Silkeborg Kommune i Tange Sø – sagen, når du intet politisk mandat har til det. Hvis du vil have et mandat at rende i byen med, skal du være velkommen til at bede om det.

I mellemtiden skal du spille efter vores aftalte spilleregler ligesom alle os andre.

Bare fordi Tange Sø har form af en banan, regerer du ikke enevældigt i en bananrepublik, borgmester. Vi har visse demokratiske standarder.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten