Flere indbyggere er ikke et mål i sig selv

De seneste dage har avisen skrevet om tilvæksten af borgere i Silkeborg Kommune. 1462 steg befolkningstallet sidste år, så vi nu var 95.488 ved årsskiftet.

Vi kan ikke blive mange nok ifølge byens ”vise” mænd. Målet 105.000 indbyggere.

Silkeborg Kommune er et dejligt sted, så det er ikke mærkeligt, at der er mange, der gerne vil bo her, og tilflyttere skal være velkomne.

Men det skal ske i et tempo, hvor vi kan følge med, så der er daginstitutioner og skoler til børnene; så der er plads til den ekstra trafik i lokalområderne; så fritidsfaciliteterne er tilstrækkelige, og så budgetterne indenfor social-, sundheds- og ældreområdet kan følge med.

Flertallet i byrådet opfører sig, som om indbyggertallet er en konkurrence, hvor det bare gælder om at blive flest. Og taler med skræk i stemmen om, hvor galt det vil gå, hvis vi ikke bliver flere og flere.

Når bekymrede borgere peger på, at der mangler plads til børnene, så siger de bare: – det løser vi undervejs. Det sker så med flere års forsinkelse.

Enhedslisten vil ikke sætte bomme op ved indfaldsvejene, som væksttilhængerne påstår, men vi mener, at kommunen skal stoppe sin hvervekampagne, ”Silkeborg Kalder”.

Kommunens udviklingschef kalder ligefrem andre kommuner for ”jagtmarker” og vil udvide sit jagtområde til også at omfatte København.

Øjnene er skarpt rettet mod Viborg Kommunes placering som Danmarks niende største kommune. Den plads skal Silkeborg have. Men hvorfor?

Lad os rette op på vores haltende infrastruktur, i stedet for aggressivt at forsøge lokke borgere fra andre kommuner til.

Enhedslisten vil gerne konkurrere med andre kommuner, men det skal være på kommunal velfærd, ikke på befolkningstal.
Mange børnefamilier bliver slemt skuffede, når de flytter til Silkeborg. Nogle oplever desværre, at de ikke kan få deres børn passet i lokalområdet, og når det lykkes, bliver de skuffede over standarden, som er ringere end det, de har kendt til.

Det er godt, at der nu kommer fokus på at sprede nybyggeriet ud over hele kommunen. Det gælder ikke bare tilflyttere, men også lokale borgere. Der er mange mindre byer, der ønsker og har behov for flere naboer, så der kommer flere børn i skolerne og flere kunder i butikkerne.

Det glæder os, at S og SF i januar stillede forslag om, at skrive målet om 105.000 indbyggere ud af planerne. Det er et skridt i den rigtige retning.

Jørgen Madsen, Enhedslisten Silkeborg