Førstebehandling af kommunens budget


Af Jørgen Madsen, budgetordfører

Mandag den 18. september behandlede byrådet Silkeborg Kommunes budget for 2018. Læs Jørgen Madsens ordførertale her:

Vi synes, at økonomien bliver gjort mere uigennemskuelig end nødvendigt. Det virker, som om borgmesteren holder kortene alt for tæt til kroppen.

Alle partier har været til enetime med borgmesteren og kommunaldirektøren, og vi har set frem til at høre, hvad der er kommet ud af det. Sidste år på budgetmødet fortalte borgmesteren, at der lå et nyt budgetforslag i vores brevkasse – efter byrådsmødet!

Vi hører nu om en mulighed for selvbudgettering, som kan tilføre højere skatteindtægter. Men borgmesteren har ikke hjulpet os med et overslag. ”Mon ikke der bliver mulighed for lidt mere?” – var det nærmeste borgmesteren kom til at løfte sløret.

Det undrer os, at alle nabokommunerne har bedre økonomi end os. Det undrer os, fordi Silkeborg Kommune er i vækst, har et fornuftigt skattegrundlag, en solid kassebeholdning og en ganske lav gæld. Og alligevel ser vi ind i et nedskæringsbudget. Det kunne være rart med en forklaring på det set fra borgmesterens stol.

Vi undrer os over, at vi ikke har fået en oversigt over den ikke-disponerede kassebeholdning sammen med de øvrige bilag til første budgetmøde, men at vi skulle finde den som bilag til et ØKE-møde – ligesom vi undrede os over, at vi ikke fik udkastet til anlægsbudgettet før budgetseminaret, selvom det rummede overraskelser for flere udvalg.

Men vi ved trods alt, at vi den 26. juni lagde 23 mio. i kassen: ekstra indtægter på 15,5 mio. og ubrugte anlægsmidler på 7,5 mio. så den udisponerede kassebeholdning nu er på 273 mio. kr. Vi har derfor en tro på, at det ikke står så galt til, så vi vil lægge ud med de ting vi gerne vil have opfyldt:

 • Vi har en ambition om at bringe skoler og daginstitutioner op i den bedste halvdel blandt landets kommuner, når vi ser på, hvor mange penge vi investerer pr. barn
 • Vi mangler plads til voksne handicappede i aktivitets- og beskæftigelsestilbud
 • Vi ønsker borgerrådgiveren genindført. Mange andre kommuner opruster på dette område – I andre listede vores ud ad bagdøren ved sidste års budgetforlig
 • Kulturspinderiet skal genåbnes. Vi mangler i den grad et udstillingssted til den lokale billedkunst
 • Kvoten til almene boliger skal hæves betydeligt. Der bygges meget i Silkeborg. Vi skal sikre mangfoldigheden.

Men det kan godt være, at vi er nødt til at slække lidt på ambitionerne. Efter budgetseminaret kunne vi konstatere, at udvalgene står med en påtrængende udfordring på driften på over 40 mio. kr. Og oven i det et underskud på 11 mio. kr. på næste års budget, som blev annonceret på budgetseminaret:

 • Social- og Forebyggelsesudvalget mangler samlet 7,4 mio. kr.
 • Ældre- og Handicapudvalget i alt 17,5 mio. kr.
 • Børne- og Ungeudvalget skal bruge 15,3 mio. kr. for at lukke hullerne
 • Vej- og Trafikudvalget skal spare 1,8 mio. på busdriften og har en stor udfordring med at levere bustransport til ungdomsuddannelserne.

Der mangler altså 42 mio. kr. til at fjerne besparelser og til dække helt nødvendige merudgifter. Altså ene og alene for at opretholde noget, der ligner status quo. Plus de 11 mio. i underskud.

Oven i dette ønsker Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at slå grøde, som vi andre slår græs og at oprense aflejringer i Gudenåen, og det er heller ikke gratis.

Hvis vi ser på anlægsområdet, er der iøjnefaldende udfordringer:

 • Skoleområdet, hvor der skal findes penge til en helt ny Dybkærskole, samtidig med at der skal være de nødvendige penge til at vedligeholde de eksisterende skolebygninger
 • Den helt nødvendige investering i flere vuggestue- og børnehavepladser i Sejs, Virklund og Funder betyder, at Kjellerup skubbes ud i en uvis fremtid
 • Plejecentre i Fårvang, Bryrup og Alderslyst skal rykkes frem
 • Nordvestbadet skal sættes i stand, ikke bare nødtørftigt, men så det er fremtidssikret.

Med alle disse påtrængende anlægsudgifter på den helt nære velfærd kan det godt undre os

 • at det ser ud til, at store dele af byrådet er parat til at sætte 80 mio. af til et meget luftigt projekt med et svømme-/multicenter, som uden tvivl bliver endnu dyrere for skatteyderne, hvis det skal blive til noget. Der mangler 100 mio. til det ene og 270 mio. til det andet projekt
 • at der kan blive penge til en ny hal om året
 • at gågaderne i Silkeborg står før i køen end plejehjem, skoler og daginstitutioner
 • At millionerne fortsat ruller til asfalt og fliser: Først var det vigtigt at forbinde vejene efter motorvejsbyggeriet, så er det Nordskovvej/Drewsensvej – og nu er det Søtorvet og Nørrevænget/Borgergade. I alt 215 mio. kr. er der afsat.

Vi smed 33 mio. kr. i en P-kælder under torvet, så vi kan bruge parkeringsarealerne ved Langsø til noget rekreativt. Det ser ud til at være helt glemt nu. Vi savner planerne om et bynært søbad ved langsøen.

Men hvor skal pengene komme fra?

 • Vi genfremsætter vores forslag fra sidste år om en skatteomlægning, som med uændret skatteniveau sparer os for 10 mio. på det skrå skatteloft
 • Vi ønsker at genindføre dækningsafgiften og vil hæve grundskylden og i stedet sænke den kommunale indkomstskat
 • Vi vil gerne gøre en lille indsats for at modvirke regeringens ønske om skattelettelser til erhvervslivet og de rigeste
 • For lejerne i kommunen – og det er overvejende dem i nederste halvdel af indkomstskalaen – vil det være en kontant håndsrækning
 • For de fleste husejere vil det gå lige op med højere grundskyld og lavere kommunalskat – og borgere med store huse har nok råd til at give en ekstra skærv til fællesskabet. Ligesom erhvervslivet.

En sidegevinst er så, at Silkeborg Kommune sparer ca. 10 millioner på den kommunale medfinansiering af det skrå skatteloft.

Sidste år sprang vi afdrag på lån over. Det kan vi gøre igen. Der er regnet med 15 mio. kr. i nettoafdrag. Silkeborg Kommune har en ganske lav gæld pr. indbygger.

Selv om der står et underskud på næste års budget på 11 mio. kr., lægger vi alligevel 23 mio. kr. i kassen efter første halvår i 2017. Det er der ingen grund til.

Vi har en forventning om, at borgmesteren også i år har en pose penge i baghånden, uden at vi dog tør gætte på, hvor stor den er. Også ud over det sædvanlige med tjenestemandspensioner og ubrugte midler sat til side til arbejdsskader, som plejer at blive brugt til at imødekomme ønsker fra de partier, der går med i budgetforliget.

Du kan også se Jørgen Madsens ordførertale på kommunens tv-side. Jørgens tale begynder cirka 26 minutter inde (åbnes i nyt vindue).