Førstebehandling af budget 2014

Det var ikke fest og farver, da byrådet i Silkeborg havde førstebehandling af budget 2014 mandag kl.13.00. De mørke gardiner var trukket for de store vinduer i byrådssalen, så det var umuligt at se, om det regnede eller solen skinnede. Det forhindrede i hvert fald Enhedslistens to spidskandidater, Lene Fruelund og Jørgen Madsen – der var gået i mental træning på tilhørerpladserne – i at lade sig forstyrre af den ellers så smukke udsigt.

byraad
Klik på billedet for at se en større udgave

Der var ikke mange overraskelser i ordførernes fremlæggelse og efterfølgende udvalgsformændenes. Men et par stykker, var der dog, og enkelte udtalelser gav stof til eftertanke!

Venstres Steen Vindum overraskede tydeligvis Socialdemokraterne og måske også de Konservative ved at foreslå, at kommunen i en tre års periode, frem til motorvejen er færdig, lader være med at nettoafdrage på kommunens gæld. Det vil betyde 50 mill. mere til noget andet. Det andet foreslog han skulle være veje og folkeskolen. Det sidste synes vi en Enhedslisten er en fremragende idé, og hvis vi dropper det med vejene, så kan der blive midler til mere genopretning på de basale velfærdsområder.

Og genopretning er der behov for. Hans Okholm sagde i sin ordførertale for SF, at de var indstillet på at påtage sig ansvaret for at rette op efter tidligere års nedskæringer! Vel at mærke nedskæringer, som de selv har været med til at vedtage, men som de altså nu synes, der bør rådes bod på.

Steen Vindum gik i øvrigt så langt, at Enhedslistens repræsentanter var lige ved at komme med begejstrede tilråb, da han i et forsvar for forslaget om ikke at afdrage på gælden i tre år sagde, at han følte at Silkeborg havde dukket nakken i nogle år, og at han ikke mente, byrådet bare skulle lægge sig på ryggen og sige UHA af frygt for sanktioner! Det var ny tale – men næppe noget der skal tages alvorligt, og det betyder givet ikke en kursændring i Venstres politik. Hvilket i øvrigt blev understreget, da han indledningsvis tilkendegav, at Venstre gerne så to-tre plejehjem udliciteret.

Der var enighed salen rundt, om at være bekymret for, om der nu var afsat midler nok til folkeskolen, når den nye folkeskolelov skal implementeres fra august 2014. Frank Borch-Olsen (K) gik så vidt i sin ærlighed, at han udtalte, at det ikke vil være ærligt at sige, at udgifterne til folkeskolereformen er indeholdt i budgettet! Hans Jørgen Hørning (V) kunne konstatere, at stort set alle kommunens skoler bygningsmæssigt ikke er klar til den nye folkeskolelov. Det første dog ikke til konkrete forslag om at råde bod på misforholdet.

Og så til udtalelsen, der gav stof til eftertanke: Venstre og Konservative havde under debatten en del gange luftet deres syn på dækningsafgiften og mente den burde afskaffes snarest muligt, det kommenterede borgmesteren i sine afsluttende bemærkninger. Her gav hun udtryk for, at hun ikke mente, at beløbet på 21 mill., som dækningsafgiften indbringer, er et problem for erhvervslivet, det er mere det signal, ordet sender! Vi foreslår, at der udskrives en idékonkurrence, hvor der findes et andet og mere positivt ladet ord, f. eks. servicebidrag!