Friplejehjem? Nej tak!

En plads på et friplejehjem koster omkring 100.000 ekstra om året.

Lene_240w
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Torsdag før St. Bededag forkastede Folketinget et forslag af Enhedslisten om at afvikle de såkaldte friplejehjem, som VK-regeringen indførte i 2007.

Det havde ellers været en betydelig fordel for Silkeborg Kommune, hvis det var blevet vedtaget. Af et notat, som embedsværket har udarbejdet til Ældre- og Handicapudvalget (på baggrund af erfaringer fra andre kommuner med friplejehjem og en rapport fra Rambøll) fremgår det, at et friplejehjem under de nugældende lovgivningsrammer koster kommunerne i omegnen af 100.000 mere pr. borger end på kommunalt drevne plejehjem. Hvad værre er, en kommune har ingen indflydelse på, om der placeres et friplejehjem indenfor en kommunes grænser.

I Silkeborg bliver vi ‘begavet’ med et friplejehjem i Kjellerup fra næste sommer. Der er i første omgang givet tilladelse til 36 bo-enheder. Erfaringer fra andre kommuner, der har et friplejehjem, tilsiger, at 70% af beboerne kommer fra kommunen, mens resten kommer ude fra. Visse udgifter til borgere udenbys fra påhviler det Silkeborg kommune at afholde, og regning kan ikke sendes til tidligere hjemkommune. På baggrund af erfaringer beløber det sig i gennemsnit til 61.000kr årligt pr. beboer. Et ædrueligt skøn er derfor, at friplejehjemmet kommer til påføre Silkeborg en ekstra udgift på næppe under 4 mio. kr årligt.

Men hermed stopper problemerne ikke. I 2016 er det planen, at det ny Marienlund åbner med netto 70 nye plejehjemspladser. Der ligger også en plan for om- og udbygning af de eksisterende plejehjem. Den plan er byrådet nødt til at se kritisk på, for med 36 ekstra pladser i Kjellerup og en mulig udvidelse med yderligere 12 pladser (det ligger i ansøgningen til Socialstyrelsen) kan vi blive nødt til at lukke kommunale pladser, for det er dyre boliger at have stående tomme.

Vi kan ikke sige nej tak til friplejehjemmet. Men når Folketinget ikke vil være med til at afvikle friplejehjem, bør det være i alles interesse at få ændret lovgivningen, så friplejehjem ikke overbetales og en kommune kan sige nej tak, hvis der ikke ses at være et aktuelt eller forventet udækket behov for plejehjemspladser i kommunen.