GIDSELTAGNING I BYRÅDET?

Op til jul havde vi i byrådet i Silkeborg Kommune en interessant drøftelse om den ”udviklingsbremse”, som udvalgsformand Hans Okholm og borgmester Steen Vindum introducerede os alle for i starten af december.

Jeg har efter byrådets drøftelse ikke helt kunne finde ro, og det hjalp ikke, da jeg genlyttede sagen nogle dage efter mødet.

Det lyder grangiveligt som om, at en ny, helt nødvendig, daginstitution i Balle bliver kædet direkte sammen med vedtagelse af én bestemt lokalplan. Vel og mærke én bestemt lokalplan i sin nuværende form med over 200 nye rækkehuse i et område, som ellers allerede er godt dækket ind med ensartet byggeri.

Daginstitutionen bliver så at sige taget som gidsel af lokalplanen.

Ingen lokalplan er lig med ingen ny daginstitution

Lokalplan er lig med ny daginstitution.

Den direkte sammenkædning er uheldig og udtryk for en måde at se udfordringen på. Men den kan også ses anderledes.

En ny daginstitution i Balle kan sagtens ligge et andet sted i Balle end sammen med rækkehus på rækkehus på rækkehus.

Jeg har således hørt foreslået hele tre forskellige placeringer, endda alle tættere på lokalområdet Buskelund, hvor der også er udfordringer med plads til børnene i vuggestuer og børnehaver. Det er ved gården Buskelund ved Nordre Højmarksvej og på den ene eller anden side af den fredskov, som byrådsflertallet så gerne vil af med i området. Den fredskov, ligger lige syd for Katholtvej. Gad vide, hvad Emil og Ida havde sagt til det, hvis det havde været i Småland?

Det er bare tre muligheder udenfor lokalplanen, måske er der flere?

En ny daginstitution kan også laves uafhængigt af nævnte lokalplan ved, at man deler lokalplanen i to, og først vedtager en lokalplan for daginstitutionen i et område, og dernæst en anden lokalplan for boliger i et andet område.

Endelig kan vi jo bare ændre lokalplanen, således vi vedtager placeringen af den nye daginstitution og samtidig vedtager færre boliger end det abnormt høje antal boliger, der ligger i forslaget nu. Og i henhold til de lokale borgeres klare ønsker.

Når mine byrådskolleger giver indtryk af, at der kun er én vej at gå, er det tit ikke sådan, det er. Her er f.eks. hele fem andre veje, sådan lige rystet ud af ærmet en juledag.

Vi har altid valgmuligheder som byråd. Har vi ikke det, er der ingen grund til at sidde i byrådet.

Så er vi bare gummistempler for gode eller dårlige aftaler, andre har truffet på vores vegne.

 Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten